Uge 40 - 2020 

Guide til udbetaling af indefrosne feriepenge

Nu kan du få udbetalt dine indefrosne feriepenge. Skal du få udbetalt dine indefrosne feriepenge, og hvad skal du gøre med dem? Se Finanshusets guide.

Tirsdag, den 29. september blev der åbnet for en webside på www.borger.dk, hvor alle, der har indefrosne feriepenge, kan søge om at få 60 % af dem udbetalt. Pengene sættes ind på din NemKonto højst 10 dage efter. Der trækkes AM-bidrag og skat svarende til din trækprocent.

Du kan søge om udbetaling indtil den 1. december 2020. Søger du ikke om at få dem udbetalt, kan du tidligst få dem udbetalt, når du går på pension og forlader arbejdsmarkedet.

Formålet med at frigive pengene nu er at stimulere økonomien med øget privat forbrug. Det står dig dog frit for at gøre med pengene, som du synes giver mest værdi for dig. Du får nogle forslag senere i denne artikel.

Hvis du betaler topskat

Dine indefrosne feriepenge bliver beskattet, når de bliver udbetalt. Derfor er det vigtigste, når du beslutter, om du skal hæve pengene nu frem for senere, om du kommer til at betale topskat af nogle af eller alle penge.

Det finder du ud af ved at tage udgangspunkt i din forventede indkomst i 2020 minus pensionsindbetaling, men før AM-Bidrag og skat. Er beløbet større end ca. 577.000 kr., når du lægger de ekstra feriepenge oveni, kommer du til at betale topskat, og du bør som hovedregel ikke få pengene udbetalt nu.

Det forudsætter dog, at du ikke forventer at skulle betale topskat, når du får pengene udbetalt som pensionist. Kun ganske få pensionister har så høj indkomst. Forventer du, at du kommer til at betale topskat som pensionist, bør du få uafhængig rådgivning om, hvordan du undgår eller udskyder topskat af dine pensionsudbetalinger.

Hvis du ikke betaler topskat

Hvis din indkomst plus feriepengene ikke er så høj, at du skal betale topskat, bør du som hovedregel få pengene udbetalt.

Du kan bruge pengene til forbrug, ekstraordinært afdrag på dyre lån, energiforbedringer, vedligeholdelse og forbedringer af boligen eller sommerhuset eller andre lignende formål. Ellers kan du spare pengene op og placere dem langsigtet i værdipapirer f.eks. på en aktiesparekonto eller en aldersopsparing.

Forrentning hvis du lader pengene stå

Lader du pengene stå hos LD, investeres de, og det årlige afkast bliver beskattet med PAL-skatten på 15,3 %. LD Fonde har de seneste 10 år givet et årligt afkast på ca. 5 % før skat og inflation. Det har været en periode, hvor der generelt har været gode afkast på de finansielle markeder. Det er usikkert om LD’s Fonde kan præstere et lignende afkast fremover.

Investerer du selv pengene i aktier med lang horisont – dvs. 7 år eller mere, kan du forvente et gennemsnitligt årligt afkast på 6 %.

Indbetal ikke på løbende pensioner

Vil du spare pengene op, skal du som hovedregel undgå at indbetale pengene på en ratepension eller livrente. Det kan måske give dig fradrag i topskat, men du kommer til at betale indkomstskat af pengene, når de bliver udbetalt. Og så bliver pengene ovenikøbet modregnet i folkepensionens pensionstillæg. Desuden bliver pengene udbetalt over en periode på mindst 10 år.

Vil du spare pengene op til pension, bør du lade pengene stå hos LD Fonde. Det giver to gode fordele, dels kan du få dem udbetalt som et éngangsbeløb, dels giver de ikke modregning i folke- og førtidspensionen. Du kan også vælge at lade pengene stå og give afkast med lav beskatning, så længe du vil, efter du er gået på pension.

Undtagelser

Uanset om du skal betale topskat eller ej af udbetalingen, er der nogle undtagelser som handler om likviditet og højere afkast.

  • Sætter du pengene ind på en konto med nulrente og uden at bruge dem eller har du ikke planer om større investeringer, så lad pengene stå i LD. Der bliver de i det mindste forrentet med et forventet afkast over nul.
  • Har du mere end 7 år til forventet pension, og vil du spare pengene op og investere dem i aktier på en aktiesparekonto, aldersopsparing eller i et almindeligt åbent depot, kan du med fordel hæve dem. Sørg for at fastholde din investeringshorisont på mindst 7 år, og minimér alle omkostninger.
  • Sparer du op til køb af bolig eller andre store investeringer, hvor du skal lånefinansiere en del af investeringen, bør du hæve pengene.
  • Kan du indfri dyr gæld, udføre energibesparende forbedringer af boligen og andre fornuftige investeringer med et forventet afkast på mere end ca. 4 % pa., bør du hæve pengene.
  • Ønsker du at have den ekstra likviditet i din økonomi til smidigt og omkostningslet at kunne imødegå uforudsete udgifter, er det også en god grund til at hæve pengene.

Er du i tvivl om, du skal få dine indefrosne feriepenge udbetalt og hvordan du placerer dem bedst muligt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Har du ikke en uafhængig økonomisk rådgiver, er du velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende samtale med rådgiver om, hvordan vi hjælper dig med at få mest muligt ud af dine indefrosne feriepenge.

sep 29th, 2020 | Tags: