fbpx
Sådan planlægger du tidlig pension

Sådan planlægger du tidlig pension

Vil du gå tidligt på pension, skal du planlægge det i god tid. Det kræver, at du sænker dit forbrug og hæver din opsparing. Se hvordan du planlægger en tidlig pension.

Frihed til at vælge hvornår du går på pension

Har du en sikker indkomst giver det dig gode muligheder for have råd til at gå tidligt på pension, hvis du ønsker det. Jo tidligere du begynder at forberede dig, desto lettere er det at realisere en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Staten bestemmer, hvornår du kan få folkepension, efterløn og så videre, men du bestemmer alligevel selv, om du vil gå på pension som 55-årig, hvis det er det, du vil. Du har friheden til at gøre, som du vil, men der følger naturligvis en økonomiske virkelighed med dine valg.

Læg en plan om tidlig pension

For at det du kan gå tidligt på pension, skal du styre 3 dele af din økonomi.

  1. Din løbende opsparing, forbrug og indkomst frem til dit ønskede pensionstidspunkt.
  2. Dit formueafkast, spredning af risiko og skat.
  3. Reserver til perioder med lavkonjunktur, uheldige hændelser og til et langt liv efter pensionering.

Opsparing forbrug og indkomst

Hvis du vil gå tidligt på pension, skal du i gang med at tilpasse forholdet mellem forbrug og opsparing mange år i forvejen. Det kræver, at du sparer mere op end, dine kolleger med tilsvarende uddannelse og job. Vil du på pension 5 år før, har det stor betydning for din opsparing, fordi de sidste opsparingsår har den største renters rente-effekt.

Det er for de fleste kun muligt at gå tidligt på pension, hvis du kan sænke dit forbrug. Det betyder eksempelvis mindre bolig, kun én bil og et mindre rådighedsbeløb. Erfaringen viser, at for at få 5 års tidligere pensionering, skal du sænke dit rådighedsbeløb gennem dit liv med cirka 20 %. Du skal altså reduceret dit løbende forbrug forholdsvis meget.

Pensionsopsparing handler om at udskyde dit forbrug. Din opsparing består, til at starte med, næsten udelukkende af udskudt forbrug. På længere sigt betyder renters rente af din opsparing mere og mere, og efter 30 år udgør renters rente 2-3 gange det udskudte forbrug.

Opsparingen er dét, der er tilbage af din indkomst, når skat, faste omkostninger og dit øvrige forbrug er betalt. Det kan du styre ret præcist, hvis du ønsker det.

Jo mere præcist du styrer din opsparing, jo tidligere kan du pensionere dig selv. Med en præcis opsparingsplan over mere end 10 år kan du frigøre dig fra presset om at være nødt til tjene penge.

Image link

Har du råd til tidlig pension?

Få en plan, der passer dig.
Tal med en erfaren økonomisk rådgiver

Formueafkast

Du bør overveje at spare op i fast ejendom tidligt i dit liv, da skatten af afkast er lav. Derudover vil pensionsordningerne aldersopsparing, ratepension og livrente kunne give dig sikkerhed for indtægter sent i livet.

Tidlig pension kræver dog ofte derudover en opsparing i frie midler, fordi det giver stor fleksibilitet i din privatøkonomi.

Renters rente er vigtig at se på i den sammenhæng, og lige nu er gæld også vigtig, fordi renten på realkreditlån er lav. Med den rigtige risiko (lav, middel eller høj) og spredning af risikoen kan du skabe et fornuftigt afkast på din formue. Det er imidlertid vigtigt at begrænse omkostningerne mest muligt.

Derudover er det vigtigt at udnytte de skattemæssige fordele ved eksempelvis fast ejendom og pensionsordninger. Endelige har det stor betydning at optimere samspillet mellem offentlig og privat pension samt formue.

Få råd til tidlig pension

Reserver

Sørg for at have reserver nok i hele planlægningsperioden. Det betyder, at du måske skal spare lidt mere op, end du ellers skulle, til gengæld stiger sikkerheden i planen. Du tilpasser din plan undervejs, og jo ældre du er, desto færre reserver behøver du. Derfor falder dit behov for opsparing sandsynligvis med tiden.

Der kan dog komme perioder med faldende indkomster eller lavkonjunkturer i verdensøkonomien, hvor det er svært at få afkast af formuen. Også i disse perioder viser værdien af reserver sig.

Din opsparingsplan skal afspejle, hvor gammel du forventer at blive. Jo længere du regner med at leve, desto mere opsparing har du jo brug for. Derfor bør dine planer for tidlig pension også tage højde for din forventede levealder.

Få flere artikler som denne

Kan du lide denne artikel? Få vores gratis nyhedsbrev, FinansNYT. Hold dig orienteret om privatøkonomi, og få gode råd til at indrettet dig bedst muligt.

Sådan planlægger du tidlig pension

Brug disse 6 punkter, når du planlægger at gå tidligt på pension.

  1. Vælg det år, du vil gå på pension.
  2. Lav en plan, der viser din indkomst efter skat, forbrug og mulig opsparing frem til det pensionsår, du har valgt.
  3. Beregn dine samlede udgifter i den forventede restlevetid efter pensioneringen er nået.
  4. Beregn dit opsparingsbehov efter skat som andel af den samlede nedsparing (fra pkt. 3). Jo tidligere du går på pension, desto større skal din formue være. Husk dog at renters rente vil betale en del af nedsparingen. Regn med 4 % i denne annuitetsberegning (denne del kan godt være svær selv at udregne).
  5. Brug de muligheder, som reglerne giver dig for at spare skat og skabe et større afkast med tilpas risiko.
  6. Tilpas løbende planen til din situation.

Hvis pengene ikke rækker i planen, må du starte forfra, indtil du når et passende niveau på forbrug i dag og muligheder senere.

Svært at gøre om

Vær opmærksom på, at det kan være svært at ændre beslutningen, når du først er gået på pension. Det er ofte umuligt at gå tilbage til et job eller en branche, når du har været ude af arbejdsmarkedet i bare få år. Så tænk dig om, inden du tager den endelige beslutning om at gå tidligt på pension.

Mange planlægger tidlig pension

Relaterede Nyheder