fbpx

3 grunde til at lav rente er godt for aktierne

Selv om det lyder positivt, så pas alligevel på med at investere mere i aktier, end din risikoprofil kan bære.

Renterne sætter nye bundrekorder i denne tid. I starten af august åbnede realkreditselskaberne et nyt 30-årigt lån med en pålydende rente på kun 0,5 %. Den effektive rente på disse lån er nede på knap 0,7 %. Korrigeret for skattefradrag og inflation giver det en realrente efter skat på cirka minus 0,2 %. Det er ekstremt lavt, og det er godt for både boligejere og for aktieejere.

Lav rente øger appetitten på aktier

Renten er prisen på penge. Investerer du en pose penge, som du ikke skal bruge lige nu, i obligationer med lav risiko, får du et negativt afkast efter skat og inflation.

Et alternativ er aktier. Risikoen er højere, men har du en lang (mindst 7 og gerne 10 år) investeringshorisont, kan du forvente et positivt afkast efter skat og inflation. Og den lave rente understøtter endda aktieafkastet på 3 måder.

Lavere udgifter – højere afkast

Ligesom den lave rente gør det billigt at låne for dig som boligejer, gør den det tilsvarende billigt for virksomhederne at låne til investeringer. Det betyder, at virksomhederne kan sænke afkastkravet for deres investeringer i nye projekter eller øge overskuddet fra dem.

Det betyder, at du som investor alt andet lige må forvente en højere indtjening i virksomhederne og dermed et forbedret aktieafkast på lang sigt.

Investorer sænker afkastkravet

Et andet forhold, der alt andet lige får kursen på aktier til at stige, er den metode analytikerne bruger til at vurdere prisen på aktier. I deres analysemodeller indgår det, der kaldes den risikofrie rente.

Den risikofrie rente er faldet de seneste måneder og ligger anslået på cirka minus 0,5-1 %. Når den risikofrie rente falder, så falder også det afkastkrav investorerne og analytikerne har til et selskabs langsigtede afkast. Det langsigtede afkast beregnes ud fra den forventede indtjening som selskabet henter hjem til aktionærerne – det kaldes tilbagediskonteret cash-flow.

Hvor du for et år siden som investor måske kunne forvente 7 % i afkast af en aktie på langt sigt, kan du i dag som følge af rentefaldet måske nøjes med 5 eller 6 %.

Beregningsteknisk bevirker denne tilbagediskonteringsmetode, at den beregnede målkurs på aktierne kan tillade sig at være højere – simpelthen fordi investorerne stiller et lavere afkastkrav. Derfor understøtter den lave rente et generelt højere prisniveau på aktier.

Likviditet og opsparingsoverskud

Den lave rente er blandt andet udtryk for, at borgere og virksomheder over hele verden generelt sparer penge op. Den stigende levealder øger opsparingen blandt borgerne. Og de penge virksomhederne ikke kan bruge på overskudsgivende nyinvesteringer, sender de retur til aktionærer i form af udbytter og aktietilbagekøb.

Det betyder alt i alt, at der er flere og flere kontanter, der skal investeres, og da sikre obligationer giver negativt afkast, så vender opsparingen sig mod blandt andet aktier. Det øger alt andet lige efterspørgslen efter aktier, og det giver et underliggende pres opad på prisen på risikoaktiver, som for eksempel aktier.

Pas på stigende risiko i aktiemarkedet

Det lyder jo helt rosenrødt, hvis du investerer i aktier, men træerne vokser ikke ind i himlen. Risikoen stiger i takt med, at der kommer flere aktieinvestorer til, og virksomhederne mister omsætning på grund af lavere vækst. Disse forhold øger den samlede risiko i økonomierne – ikke alene i de private husholdninger og virksomhederne, men også for staterne.

Brug disse 5 tips til at begrænse din risiko:

  • Investér ikke mere i aktier, end at du kan tåle at tabe 20-30 % af værdien på kort eller mellemlang sigt.
  • Investér ikke kortsigtet for lånte midler
  • Hold dig til din valgte risikoprofil
  • Vær tro mod din investeringshorisont (mindst 7 og helst 10 år eller mere)
  • Spred dine køb af aktier over tid, så du mindsker risikoen for at købe for meget på det forkerte tidspunkt.

Så mange aktier bør du have i din opsparing

Relaterede Nyheder