fbpx

Negativ rente på vej til din bankkonto

Jyske Bank indførte i denne uge, som den første bank, negativ rente på indskud for private – dog kun for de rigeste. De øvrige banker ventes at følge efter.

Private Banking-kunder i Jyske Bank, der har mere end 7½ million kroner stående i banken, skal nu lave en aftale om rentesatsen. Sker det ikke, trækkes der 0,6 % i negativ rente af indestående over de 7½ mill.kr.

Bankerne i Europa er hårdt presset på indtjeningen efter 7 år med negativ rente. De seneste par måneder er renten dykket yderligere, og de røde lamper blinker så kraftigt, at Finanstilsynet ser alvorlige problemer for bankernes indtjening på langt sigt.

Derfor er meget sandsynligt, at de negative indlånsrenter den kommende tid breder sig fra erhvervskunder til også at gælde private kunder med store indlån i andre banker end Jyske Bank. Simpelthen fordi bankerne har brug for mere indtjening.

Finanshuset mener ikke, at privatkunder skal have flere millioner kroner stående kontant på bankkonti, medmindre pengene er reserveret til kortsigtede investeringer/forbrug. Kontant formue bør generelt investeres fornuftigt og langsigtet, og truslen om negativ rente er faktisk positivt, idet det tvinger personer med alt for store kontantindeståender til at investere i virksomhedsobligationer og aktier, hvilket alt andet lige skaber vækst og arbejdspladser. Det vil på sigt få inflation og rente til at stige. Så løsningen er ikke at acceptere negativ rente, løsningen er at investere klogt og med stor spredning på aktivtyper.

Bliver du ramt af negativ rente, har du dog stadig mulighed for at flytte dine kortsigtede reserver til en højrentebank, der giver positive renter til private kunder. Dog bør du ikke placere mere end 745.000 kr. kontant i en højrentebank, hvis du vil være dækket af indskydergarantien.

Kontakt gerne Finanshuset for specialiseret investeringsrådgivning.

Den rigtige risiko i porteføljen

Relaterede Nyheder