5 råd til din privatøkonomi i en krisetid

5 råd til din privatøkonomi i en krisetid

Den økonomiske krise raser på finansmarkederne i takt med, at Coronavirussen breder sig. Hold hovedet koldt og følg disse 5 råd til din privatøkonomi i en krisetid.

Usikre konsekvenser af Corona

Verdensøkonomien er uden tvivl på vej ind i en recession. Den bratte opbremsning i efterspørgslen betyder, at arbejdsløsheden, antallet af konkurser og renterne stiger, mens boligpriserne og aktierne falder. Myndighederne gør dog meget for at afbøde de umiddelbare konsekvenser ved at øge tilskud, lån og kreditter til erhvervslivet.

Ingen ved endnu, om vi slipper igennem krisen med enkelte skrammer, eller om vi får alvorligere skader i samfundsøkonomien. Jo hurtigere samfundet er tilbage til normalen, desto lavere er sandsynligheden for alvorlige skader. Men så længe der er usikkerhed om skadernes omfang, er det bedste du kan gøre at være forsigtig og bevare og forstærke dine privatøkonomiske værnemidler.

Her er 5 råd, der værner om din privatøkonomi i en krisetid.

1. Tjek indkomster og reserver

Det er afgørende, at du har en passende likvid reserve at trække på, for at du kan være fleksibel nok til at indrette dig fornuftigt. En fornuftig reserve kan være, at du har penge nok i banken til at leve med en væsentlig reduceret indkomst i mindst et halvt år – og gerne længere.

Det kan være ubehageligt at tænke på, men du bør regne på det værst tænkelige scenarie. Hvor lang tid kan du klare dig uden løn? Eller på arbejdsløshedsdagpenge? Bliver du nødt til at optage dyre lån eller forlænge tilbagebetalingen af lån og kreditter og dermed øge din udgifter?

Får du pension, er du bedre stillet, selvom værdien af din opsparing er faldet. Det kan være, at udbetalingerne fra dine private pensioner bliver mindre end forventet de kommende år. Heldigvis ændrer Folkepensionen sig ikke.

Hav egne dagpenge i reserve

2. Tjek dine investeringer

Har du investeret frie midler i værdipapirer, bør du evaluere din risikoprofil og investeringshorisont. Er der længere end 7 år, til du skal bruge pengene, skal du som udgangspunkt ikke gøre andet end evt. at rebalancere porteføljen, så du har en fornuftig fordeling mellem aktier og obligationer.

Aktierne kommer til at stige igen, og om nogle år, vil du sandsynligvis ærgre dig over, at du ikke investerede mere i foråret 2020. Selvom aktierne er faldet med 25 % og dermed er blevet markant billigere siden nytår, kan de sagtens blive endnu billigere de kommende uger og måneder. De store daglige udsving på aktiemarkedet udtrykker netop denne store usikkerhed.

Har forholdene i din økonomi ændret sig, så du skal bruge nogle af pengene før planlagt, kan du reducere din risiko ved at sælge ud af de værdipapirer, der er faldet mindst. Det er dog ikke helt enkelt at vælge de værdipapirer, du bedst kan sælge, så spørg din uafhængige rådgiver.

3. Tjek dine pensioner

Er der længere end 5-7 år, til du skal bruge dine pensioner, bør du holde fast i din risikoprofil, da du sandsynligvis genvinder det tabte, inden du får brug for pengene. Undgå at sænke risikoen, for så går du glip af muligheden for at få fordel af opturen, som vi kan forvente i løbet af nogle måneder eller år.

Er der mindre end 5 år til du skal bruge af dine pensioner, burde du allerede have en risikoprofil, der er tilpasset denne tidshorisont. Det vil sige, lav eller lav til middel risiko ved mindre end 3-5 år.

Har du for høj risiko, kan du sænke din risiko og dermed tage et tab, der giver lavere pensionsydelser. Alternativt kan du tage chancen og håbe, at markedet stiger. Hvad der er rigtigt for dig, afhænger af styrken af din økonomi. Er den stærk, bør du tage chancen, er den ikke stærk nok, kan du blive nødt til at tage et kortsigtet tab for at opnå en større sikkerhed for en fremtidig indkomst, du kan leve af.

Også i dette tilfælde kan du med fordel tage fat i din uafhængige rådgiver.

4. Omlæg evt. dine realkreditlån

I kølvandet på Corona-krisen er renterne steget ganske markant. Det giver mulighed for opkonvertering af realkreditlån.

Har du realkreditlån på mere end cirka 750.000 kr. og har du ikke planer om at sælge de kommende år, bør du overveje at opkonvertere. Det sker ved at lade dine gamle ½ %- og 1 %-obligationslån indfri til markedskurs og optage et nyt lån med 1½ 2% % i rente. Renten svinger ganske meget i øjeblikket, så holde øje med kurserne på realkreditselskabernes hjemmesider.

På den måde kan du skære op til 10 % af din restgæld. Ydelsen bliver typisk lidt højere, så den store gevinst kommer først, når og hvis renterne en dag falder igen, og du kan nedkonvertere til et lån med en rente på ½ eller 1 %.

Skal du omlægge til højere rente nu?

5. Overvej yderligere langsigtede investeringer

Har du midler, du kan og tør investere med en kortere eller længere horisont, kan du se det nuværende aktiemarked som en mulighed for at øge dine langsigtede investeringer. Du bør dog sikre dig, at du kan tåle den risiko, det indebærer, og at du ikke skal bruge pengene i de næste mindst 3-5 år og gerne længere.

Er det tilfældet, har du i øjeblikket gode muligheder for at komme ind i aktiemarkedet på et fornuftigt niveau ved at investere i kvalitetsaktier. Det er ikke lige til at sammensætte en portefølje af aktiefonde og enkeltaktier med en fornuftig spredning. Du bør derfor få din uafhængige rådgiver til at sammensætte en portefølje, der passer til dine ønsker og behov.

Relaterede Nyheder