fbpx
Afkastrådet: Negativt afkast på obligationer i 10 år

Afkastrådet: Negativt afkast på obligationer i 10 år

i 10 år frem. Samtidig forventer rådet et behersket afkast på aktier.

Seneste prognose fra afkastrådet

Hvert år udgiver Rådet for Afkastforventninger en prognose for det forventede afkast for en række kategorier af investeringer. Prognosen benyttes især i den finansielle sektor til at bregne det forventede afkast for forskellige investeringer, især langsigtet pensionsopsparing.

Afkastrådet har netop udgivet deres prognose for 1. halvår af 2021.

Forventninger til afkast i 2021 og frem

Rådet forventer fortsat negative renter på sikre obligationer og dermed også indirekte på store indlån i pengeinstitutter samt langsigtet positivt afkast på aktier. I takt hermed forventer rådet, at stats- og realkreditobligationer op til 10 års sigt vil give et negativt afkast på -0,1 % om året. Med samme horisont forventer rådet, at det årlige afkast fra globale aktier vil være 5,9 % i gennemsnit over perioden.

Risikoen på investeringer i globale aktier er dog betydelig, rådet forventer et muligt udsving (standardafvigelse) i afkastet på 13,5 % årligt. Det betyder, at du med 95 % sandsynlighed kan forvente et udsving i det årlige afkast på mellem -21 og + 33 %. Bemærk, at der er 5 % sandsynlighed for, at dit afkast det enkelte år bliver enten højere eller lavere end dette spænd.

Når udsvingene kan blive så store, medfører det, at du kun skal investere langsigtet i aktier med en horisont på mindst 7 år og gerne længere. Det den tid, du er på aktiemarkedet, der giver det solide afkast på lang sigt.

Som langsigtet investor kan du dermed modvirke dårlige afkast nogle år med gode afkast andre år. På den måde kan du forvente at opnå et fornuftigt positivt afkast på lang sigt.

Afkastforventninger 2021 og frem

Her er rådets forventede afkast ved en horisont på 1-10 år:

Aktivklasse Forventet afkast på 1- 10 års sigt
Stats- og realkreditobligationer -0,1 %
Investment Grade obligationer 0,7 %
High-yield obligationer 3,5 %
Emerging markets statsobligationer 3,4 %
Globale aktier (udviklede markeder) 5,9 %
Emerging markets aktier 8,8 %
Private equity 8,9 %
Infrastruktur 5,7 %
Ejendomme 3,9 %
Hedgefonde 4,0 %
Kilde: Rådet for Afkastforventning, oktober 2020

Afkastrådet forventer, at inflationen de kommende 1-5 år bliver 1,2 % stigende til 2 % på lang sigt, det vil sige over mere end 11 år.

Kan pantebreve erstatte obligationer?

Relaterede Nyheder