fbpx
Få et godt afkast på lang sigt

Få et godt afkast på lang sigt

Har du investeret din pension, opsparing eller selskabsmidler i værdipapirer? Se hvordan du kan få et godt afkast som god langsigtet investor.

Stor forskel på at investere og spekulere

Inden jeg viser dig vejen til et godt afkast på lang sigt, bør du vide, at der er meget stor forskel på spekulation og investering. Du kan forvalte dine investeringer i værdipapirer på begge måder, forskellen er, at spekulation er kortsigtet, mens investering er langsigtet.

Finanshuset i Fredensborg anbefaler ikke spekulation, forstået som køb og salg af værdipapirer dagligt, ugentligt eller månedligt med det mål at forsøge at opnå et ekstra afkast. Vi rådgiver derimod om langsigtet investering i værdipapirer ud fra en køb- og holdstrategi, lave løbende administrationsomkostninger og så få kurtage- og depotomkostninger som muligt. Med andre ord – på en måde så banken tjener mindst muligt.

God investering kræver tålmodighed

Vejen til det attraktive langsigtede afkast er lige så kedeligt som at se maling tørre eller græsset gro. I virkeligheden bør du ikke beskæftige dig med dine investeringer mere end højst et par gange om året. Brug i stedet din tid og energi på de ting, der giver dig dagligt livsindhold og glæde.

Vil du være en god langsigtet investor, skal du altså være tålmodig og kedelig. Du skal også være tro mod din risikoprofil (lav, middel eller høj) og din investeringshorisont. Du skal holde fast i din strategi, også når der er bølgegang på finansmarkederne. Du skal rebalancere/justere din portefølje med jævne mellemrum i takt med, at yderligere opsparing og kursændringer ændrer risikoen i din portefølje.

Når du tilføjer opsparing til porteføljen, bør du købe forholdsmæssigt mere ind i de værdipapirer, der er faldet mest eller steget mindst. Investerer du i individuelle aktier, kan du tilføje endnu en aktie i porteføljen og dermed sænke porteføljens samlede risiko, uden at du dermed går glip af et forventet afkast. Når du nærmer dig din investeringshorisont, geninvesterer du i værdipapirer med den laveste risiko.

Sådan bevarer du den rigtige risiko i porteføljen

Hold fast i din strategi

Det eneste, du skal tage højde for som langsigtet investor, er, hvornår du skal bruge pengene til forbrug eller nye investeringer. Selvom du forvandler dig til en ægte langsigtet investor, der har forskellige typer værdipapirer med forskellige risici i dine porteføljer, kan du blive fristet til at købe og sælge uden reelt formål.

Det er især vigtigt, at du holder fast og har is i maven, hvis du bliver fristet til at kaste dig ud i taktisk aktivallokering. Det vil sige, at du på baggrund af nyhedsstrømmene danner dig en mening om, at finansmarkederne måske står overfor en optur eller nedtur.

Her kan du med fordel huske på DAKOLOS-reglen, der siger: De Andre Kan Også Læse Og Skrive. Det er en anden måde at sige, at finansmarkederne, hele tiden og lige på millisekundet, afspejler den samlede viden om fortiden, nutiden og forventningerne til fremtiden i kurserne. Er den generelle vurdering i markedet, at aktier er overvurderet og skal falde, er det indregnet i kurserne, og aktierne er allerede faldet, det de skal.

Dyrt at være ude af markedet

Er du alligevel irrationel og frygtsom og sælger i utide, og endda er så heldig, at markedet falder efter, du har solgt ud, så har du selvfølgelig undgået et kortsigtet tab. Men hvornår skal du så gå ind i markedet igen? Kan det falde mere? Og hvis det begynder at stige, vil det så falde igen – eller stiger det yderligere? Spørgsmålene tårner sig op, og erfaringerne viser, at taktisk aktivallokering kun giver dig uløselige og uhåndtérbare problemer – og alt andet lige lavere langsigtet afkast.

En beregning fra Danske Bank viser, at det kan være dyrt at være ude af markedet på de forkerte tidspunkter. Forestiller vi os, at du er gået glip af de 25 enkelte dage med bedst afkast i de seneste 15 år, ville dit afkast have været 10 % over hele perioden. Har du derimod været i markedet og taget alle op- og nedturene med, er afkastet 215 %.

Derfor bør du, som ægte langsigtet investor, sidde på hænderne, sprede dine investeringer på så mange forskellige typer aktiver som muligt, rebalancere porteføljen løbende og sænke risikoen, når tidspunktet nærmer sig, hvor du skal bruge pengene. Det er klogt, det er kedeligt, men det er berigende.

De 10 bedste råd til langsigtet investering

Relaterede Nyheder