Geninvester udbytter fra investeringsforeninger

Udbytter fra investeringsforeninger kan være store i år, og flere foreninger har fremrykket udbetalingerne. Derfor får du måske brug for at placere nogle midler inden længe. Hvad skal du gøre?

Geninvestering på repeat

Har du automatisk geninvestering, behøver du ikke at gøre noget, og du sparer emissionstillægget. Det er imidlertid ikke altid det bedste at sætte investeringsstrategien på repeat. Geninvesterer du udbytter på samme måde hvert år, kan det give dig en uhensigtsmæssig risiko. Overvej derfor, om du skal gøre noget andet i år. Hvad gør du med udbyttet fra dine aktier?

Nye pensionsregler ændrer dine investeringer

Især hvis du er på pension, kan hensynet til likviditet og forbrug have betydning for dine overvejelser. Netop i år (2018) er der ekstra mange overvejelser, fordi pensionsreglerne er ændret i forhold til sidste år. Du kan nemlig få udbetalt dine pensioner over en længere periode. Det betyder, at du sandsynligvis kan tåle en højere risiko i din formue end hidtil, og du bør derfor overveje, hvordan du placerer pensionsmidlerne. Ændrer du eksempelvis udbetalingsperioden på dine pensioner fra 20 til 30 år, får det betydning for dit afkast og dermed dine forbrugsmuligheder i perioden. Renters rente er betydeligt større over 30 end over 20 år. Derfor skal du også tilpasse risikoen i porteføljen tilsvarende i år. Nye pensionsregler vedtaget

Rebalancering for at sænke risiko

Det er dog ikke i alle tilfælde, risikoen skal være større. Nogle gange skal du rebalancere porteføljen for at sænke risikoen, når du får udbetalt udbytter. Det gælder eksempelvis, hvis du får store afkast og andelen af aktier i din formue er blevet for stor. Er det tilfældet er det tid til at overveje at købe andre typer papirer. Udbetaling af udbytter er derfor anledning til at overveje fordelingen mellem dine forskellige slags aktiver. Det er en meget væsentlig grund til, at du skal holde øje med dine investeringer. Vent med investeringsbeviser til udbytter er udbetalt

Sådan spreder du risiko i porteføljen

Det handler meget om at sprede risikoen, og at risiko i din portefølje ikke stiger, alene fordi risikoen i markedet stiger. For at sprede risikoen i din portefølje skal du som privat investor mindst benytte dig af disse 4-5 elementer:
  • Aktier fra mange forskellige brancher med stor geografisk spredning i forskellige valutaer
  • Obligationer fra realkreditselskaber (DK)
  • Forskellige slags statsobligationer fra forskellige lande
  • Virksomhedsobligationer fra forskellige brancher med stor geografisk spredning
  • Eventuelt kontanter på indlån
Der er forskel på, om din portefølje er lille eller stor, men generelt er investeringsforeninger eller ETF’er en god måde at sprede risikoen i din portefølje. Sådan spreder du risikoen i din portefølje

Hvad gør du med udbytterne i år?

Vær i øvrigt opmærksom på, om dit pensionsselskab ændrer eller indskrænker dine muligheder for at investere i investeringsforeninger. Det gør flere selskaber i de kommende måneder – eksempelvis AP Pension. Det er endnu en grund til at du skal være ekstra opmærksom, når du få udbetalt udbytter i denne omgang.
Relaterede Nyheder