Hvordan investerer jeg formuen bedst?Hvordan investerer jeg formuen bedst?

Olav henvendte sig første gang til Finanshuset i Fredensborg for nogle år siden, hvor han fik rådgivning om, hvordan han indretter sin økonomi bedst muligt.

Han var på det tidspunkt gået på pension og havde en større formue placeret gennem sin bank. Han ville gerne vide: Hvordan investerer jeg formuen bedst muligt?

Olav ønskede først og fremmest investeringsrådgivning, om hvordan han bedst muligt placerer sine pensionsmidler og øvrige formue.

Han fik desuden gennemregnet sin økonomi med udgangspunkt i sin indkomst og forbrug, som det var og som han ønskede det fremover. På den måde fik Olav overblik over sin økonomi.

Investeringsprofil og placeringsforslag

Med det udgangspunkt lavede rådgiveren en investeringsprofil ud fra Olavs ønsker om investeringshorisont og risiko. Rådgiveren udarbejdede desuden et placeringsforslag for formuen.

  • Ca. 50 % blev placeret kontant eller på aftaleindlån
  • 25 % i obligationer
  • 25 % i aktier

Olav fik en oversigt med til banken, der viste hvilke og hvor mange værdipapirer, der skulle anskaffes.

Pensionsplan og gældsbreve

Olav fik lavet en pensionsplan, der viste, hvornår, over hvor lang tid og i hvilken rækkefølge pensionerne udbetales.

Herudover blev der udarbejdet anfordringsgældsbreve til Olavs to børn, som kan nedskrives hvert år inden for rammen af afgiftsfri gaver på 59.800.

Årlige tjek

Olav har siden henvendt sig til sin rådgiver hvert år og fået forslag til justeringer i indlån eller portefølje, hvis der er behov for det.

Sidst Olav henvendte sig fik han at vide, at der ikke var grund til at ændre i aktie- og obligationsbeholdningen.

Rådgiveren anbefalede, at aktieindkomsten så vidt muligt holdes inden for den nuværende grænse for 27 % beskatning på kr. 48.300 årligt, når og hvis aktiebeholdningen evt. på sigt skal reduceres. Dette kan gøres ved langsomt salg af aktier med gevinst og eventuelt aktier med tab.

Herudover fik Olav det råd, at han nedbringer sit nuværende kontante indestående til højst 100.000 kr. Hans fremtidige nedsparingsbehov er rigeligt dækket af de aftaleindlån, der udløber i de kommende år.

Investeringsstrategien udvides yderligere ved at placere den overskydende kontante beholdning i enkelt-aktier.

Endelig tjekkede rådgiveren Olavs forskudsregistrering af skat og anbefalede en mindre opfølgning om et års tid, når endnu et større aftaleindlån udløber.

Pris og værdi af rådgivning

Den grundlæggende gennemgang af økonomien og udarbejdelse af investeringsprofil, placeringsforslag og pensionsplan tog ca. 4.5 time inklusiv et møde på to timer. Hertil kom så yderligere ca. 1,5 time for at lave gældsbrevene.

Olavs opfølgende årlige konsultationer efter behov har taget 1,5-2 timer pr. gang.

Olavs gevinst ved anbefalingerne var mange gange større en udgiften til rådgivning. Rådgiveren vurderer altid, om der er værdi for kunden, inden han anbefaler rådgivning.

Se hvordan vi hjælper dig med at få mere ud af dine investeringer