fbpx

Investering med høj risiko

Kan du tåle investering med høj risiko? Når du investerer hænger risiko og afkast nært sammen, jo højere risiko du er villig til at påtage dig, desto større afkast har du mulighed for. Det gælder dog ikke al risiko, – det kommer nemlig også an på, hvordan du påtager dig risiko.

Spred din investering og sænk din risiko

Havde du fx en stor del af din aktiebeholdning i Roskilde Bank-aktier for ca. 10 år siden, fik du i en periode meget store afkast. Men succesen holdt ikke, og da banken gik konkurs, mistede aktionærerne hele deres investering.

Du kan sænke din risiko ved at sprede dine investeringer og at købe mange forskellige værdipapirer fx i billige investeringsforeninger. Spreder du dine investering på mange forskellige papirer og aktiver, er risikoen for at miste alle pengene på én gang stort set nul.

Vælg den rette risiko på dine investeringer

Kan du tåle høj risiko?

Investerer du ud fra en strategi om at sprede din risiko, kan du tillade dig at gå imod den almindelige regel om at sænke risikoen med alderen.

Skal du først bruge pengene om mange år eller måske aldrig, kan du tillade dig at have en høj risiko – og dermed et højt forventet afkast. Det får du eksempelvis ved at investere i aktier, der svinger meget i værdi i modsætning til obligationer, som generelt opfattes som mindre risikobetonede.

Sådan har det dog ikke været de seneste år, hvor obligationer har været en større investeringsmæssig risiko end aktier.

Hvor stor risiko kan du tåle?

Relaterede Nyheder