fbpx

Klimavenlige investeringer

Klimavenlige investeringer – hvordan gør du? Flere og flere vælger at tænke i klima og ansvarlighed, når de sammensætter porteføljen. Se hvordan du får en klimavenlig portefølje.

Fra afkast til ansvarlighed

Afkast er sandsynligvis afgørende for dig, når du investerer og sammensætter en portefølje. De seneste år er det dog blevet mere almindeligt også at se på, om investeringer er klimavenlige og etisk ansvarlige.

Danske investorer har flyttet deres fokus fra afkast over mod virksomheder som vægter klimavenlige investeringer og social ansvarlighed.

Rationalet er, når du investerer i aktier, finansierer du virksomhedens forretningsmodel. Investerer du eksempelvis i en virksomhed der benytter strøm fra kulfyrede kraftværker, bidrager det med mere udledning af CO2,end hvis du investerer i en virksomhed, der benytter vindenergi.

Mange steder i verden er det dog svært i praksis at finde ud af, hvor de enkelte virksomheder får deres strøm fra. Princippet om at tage stilling til miljømæssige og etiske konsekvenser af de enkelte dele af produktionen, er dog godt nok.

Social ansvarlighed og bæredygtighed i investering

2 danske klimadukse

Eksempelvis er Carlsberg Group i færd med at implementere en grøn strategi, hvor virksomheden fra 2022 alene vil benytte grøn energi. Inden længe vil andre virksomheder bliver bedømt ud fra deres evne til at leve op til lignende standarder.

I år er den danske virksomhed Chr. Hansen Holding blevet kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed. Det sker blandt andet for deres bidrag til at forlænge holdbarheden af madvarer. Danske virksomheder er altså godt med på denne dagsorden.

Tjek virksomheders politikker

Mange virksomheder har offentlige politikker for klima og social ansvarlighed, så du kan finde ud af, hvad de siger og gør på disse områder.

Du kan eksempelvis gå efter kun at investere i virksomheder, der undgår at benytte fossilt brændstof, hvor det er muligt. Du kan typiske se, om en virksomhed lever op til dette ved at læse deres grønne politik. Om de så overholder deres politik, er straks en anden sag, der er sværere at få rede på.

Du skal indstille dig på, at det kan tage et stykke tid at finde aktier, der passer præcis til dine ønsker om klima og social ansvarlighed. Jeg vil derfor anbefale, at du sætter dig et mål om gradvis at udskifte aktier, der ikke lever op til dine ønsker.

Begynd med at se på, om du har nogle sorte aktier i din portefølje. Det kan være aktier i selskaber der tjener penge på produktion af fossile brændstoffer eller transport af olie og andre energiformer, der ikke er grønne.

ESG – indeks for ansvarlighed

Der findes instrumenter, der viser, hvor ansvarlige forskellige virksomheder er.  ESG-index rangerer virksomheders ansvarlighed inden for Environment (miljø), Social og Governance (selskabsledelse).

Morningstar Sustainability Rating giver virksomheder fra en til 5 globusser som mål for, i hvor høj grad de har indarbejdet ESG i deres forretningsmodel.

Fælles for disse indeks er dog, at de vurderer virksomheders ansvarlighed i forhold til nogle parametre. Du kan altså ikke være 100 % sikker på at få det helt, som du vil have det på alle punkter. ESG-indeks er dog en god begyndelse. De fleste vil eksempelvis være tilfredse med at investere i en investeringsforening som Sparinvest Index Dow Jones Sustainable Index World.

Et eksempel på bæredygtig investering

Invester i grønne og ansvarlige brancher

Du kan også vælge en anden indgangsvinkel og investere i selskaber fra bestemte brancher. Det kan eksempelvis være selskaber, der udvikler og sælger grønne produkter, eller som opererer på markeder, hvor der er stor sandsynlighed for en høj ESG score. Du risikerer dog at få en meget usystematisk risiko ved at investere på denne måde og dermed at få tab, som du ikke han hente hjem igen med tiden.

Dertil kommer, at selskaber med et højt ESG-tal ofte vil have højere omkostninger end gennemsnittet, hvilket ikke kan undgå at påvirke afkastet. Du ofrer altså afkast for at få ansvarlighed. Denne modsætning vil dog forsvinde efterhånden som efterspørgslen på ansvarlige investeringer stiger og finansieringsomkostningerne falder.

Det bliver simpelthen en god forretning at være klimavenlig i fremtiden. Det er ikke det samme som, at alle klimavenlige investeringer er en god forretning for dig. Du skal fortsat være kritisk, også når du vælger dine grønne og ESG-ansvarlige investeringer.

Sådan gør du økonomien grønnere

Sådan får du en klimavenlig portefølje

Hvis du vil investere mere ansvarligt fx i forhold til klima, kan du benytte denne handlingsplan for, hvordan du opbygger og rebalancerer en klimaansvarlig portefølje:

  1. Vælg dine mål for ansvarlighed
  2. Gennemgå din portefølje for virksomheder med forretningsmodeller, som ikke lever op til dine mål
  3. Vælg risiko for din portefølje
  4. Find investeringsforeninger og/eller aktier, som passer til dine mål og din ønskede risikoprofil
  5. Husk at rebalancere porteføljen mindst én gang om året

Du har en del mere arbejde med dine klimavenlige investeringer, uanset om du vælger at investere i aktier eller investeringsforeninger. Du må vælge mange papirer fra, og du er nødt til at følge med i, hvordan de ligger i de forskellige indeks og målestokke for ansvarlige investeringer

Udviklingen kommer til at gå stærkt de kommende 10 år, og der kommer mange ændringer hen ad vejen, så husk at have stor spredning i din portefølje, dine investeringer og din formue.

Se hvordan vi hjælper dig med at investere ansvarligt med godt udbytte

Relaterede Nyheder