fbpx

Overvejer du at investere i certifikater?

Hvis du overvejer at investere i certifikater, skal du tænke dig grundigt om. Invester kun i certifikater, hvis du forstår produktet godt, og du kan afdække risiko.

Private investorer har i stigende grad taget nye investeringsprodukter til sig. I de seneste år er der sket en kraftig stigning i både udbud og handel med ”Exchange Traded Products” (ETP). Denne type produkter omfatter bl.a. certifikater, Exchange Traded Notes (ETN) og Exchange Traded Funds (ETF).

Netop certifikater var emnet for en paneldebat på Dansk Aktionærforenings Investordag i København 2016 den 12. april. Investeringsrådgiver Jacob Tejsner fra Finanshuset i Fredensborgs var med i panelet.

Der var en god og nuanceret debat om fordele og ulemper ved at investere i certifikater. Du kan læse de overordnede konklusioner i det følgende.

Hvad er et certifikat?

Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, du kan handle med ligesom almindelige aktier, obligationer og investeringsforeninger.

Værdien af et certifikat afhænger af udviklingen i et andet underliggende aktiv, som eksempelvis kan være en aktie, et aktieindeks eller en råvare.

Overordnet findes 2 typer certifikater – Bull og Bear. Et Bull-certifikat stiger i værdi, når værdien af det underliggende aktiv stiger, mens et Bear-certifikat stiger i værdi, når værdien af det underliggende aktiv falder.

Der findes både certifikater med og uden gearing. I øjeblikket tilbyder eksempelvis Nordea certifikater med en gearingsfaktor på helt op til 15 på visse aktieindeks. Har du en gearing på 15, og stiger kursen på det underliggende aktiv en dag med 4 %, så vil et Bull-certifikat stige med 60 %, mens et Bear-certifikat omvendt falder med 60 %. Stiger det underliggende aktiv på dit Bear-certifikat med 6,67 % eller mere på en dag, har du tabt hele dit investerede beløb.

Certifikater er en simpel fordring med udsteder som modpart. Det betyder, at der er stor risiko for at miste det investerede beløb, hvis udsteder går konkurs. Det investerede beløb er ikke dækket af indskydergarantifoden.

4 fejl i din investering du bør undgå

Skal du investere i certifikater?

Mange certifikater på markedet, er beregnet til erfarne, spekulative investorer, der er villige til at påtage sig en stor risiko. Disse certifikater kan bedst sammenlignes med at spille på heste, sportsresultater, kasino eller lotto. De eneste sikre vindere er udsteder og banken som formidler købet.

Finanshuset i Fredensborgs fraråder almindelige private investorer at handle og have certifikater i porteføljen. Har du lang horisont og investerer passivt, er enkeltpapirer, ETF’er eller indekserede investeringsforeninger langt at foretrække.

3 grunde til at investere pensionspenge i ETF’er

Det kan dog i visse tilfælde give mening at anvende certifikater til kortsigtet at afdække risiko i en eksisterende investeringsportefølje. Er du eksempelvis som investor meget nervøs for de mulige konsekvenser af den kommende britiske EU afstemning. Har du som investor en meget klar holdning til at et Brexit vil medføre store fald i din aktieportefølje, kan du midlertidigt afdække denne risiko med et Bear certifikat i et relevant aktieindeks. Et andet eksempel kan være, hvis du har en stor beholdning af Novo Nordisk-aktier, som du ikke ønsker at sælge væsentligt ud af. Her kan du med et Novo Nordisk Bear-certifikat midlertidigt afdække risikoen, fx op til en vigtig produkt godkendelse i USA.

Er du i tvivl om, certifikater er noget for dig, bør du sandsynligvis holde dig væk.

Ønsker du nærmere rådgivning om, hvordan du sammensætter dine investeringer, så kontakt Finanshuset i Fredensborg. Alle rådgivere er certificerede investeringsrådgivere og vi rådgiver også om komplicerede produkter som fx certifikater.

Se hvordan du får mere ud af dine investeringer

Relaterede Nyheder