fbpx
Så mange obligationer skal du have i porteføljen

Så mange obligationer skal du have i porteføljen

Risiko er vigtigere end afkast, når du sammensætter din portefølje. Du bør næsten altid have obligationer i din portefølje, men hvor mange? Det afhænger af din tidshorisont. Så mange obligationer skal du have i porteføljen.

Du kan placere din formue i mange forskellige værdipapirer, forskellige typer fast ejendom eller på mange andre måder. Der er mange valg at tage, efterhånden som din formue i frie midler og pension vokser, hvis du skal placere dine midler fornuftigt. Nogle enkle retningslinjer eller tommelfingerregler kan være en god hjælp.

Det er meget svært, – faktisk helt umuligt – at forudsige bevægelserne på de finansielle markeder. Retningslinjer har det derfor med hurtigt at blive forældede, men der er nogle generelle forhold, der er meget sikre. Der er eksempelvis en meget nær sammenhæng mellem afkast og risiko. Du får som regel kun et stort afkast, hvis du har en høj risiko, og du kan omvendt kun forvente et lille afkast, hvis du har en lav risiko i din portefølje.

Du kan styre din risiko ved at sprede din investering på mange forskellige slags værdipapirer – dvs. både obligationer og aktier. Der findes mange forskellige slags obligationer og aktier, så det er lettere sagt end gjort. Du kan dog gøre det lettere for dig selv, når du arbejder med din formue.

12 anbefalinger om investering i obligationer

fordeling af aktier og obligationer i porteføljen

Tidshorisont

Hvordan du skal placere din formue afhænger meget af din tidshorisont. Jo længere din tidshorisont er, desto mere risiko kan og bør du have i din portefølje. Tager du ikke tilstrækkelig risiko i din portefølje, mens tid er, bliver dit afkast mindre senere hen, fordi din formue ikke er vokset, så meget som den burde.

Går du glip af afkast tidligt i investeringsperioden, har det på grund af renters rente-effekten en stor betydning for din formue senere hen. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at sammensætte din portefølje rigtigt hele vejen, fra de første placeringer indtil pengene bliver udbetalt.

Sådan investerer du i obligationer

Sådan vælger du risiko i porteføljen

Figuren viser, hvordan du kan sammensætte en portefølje, der er tilpasset en tidshorisont på henholdsvis 5, 10 15, 20 og 30 år. Husk, at din portefølje altid bør være tilpasset de øvrige dele af din privatøkonomi og den samlede risiko i din økonomi. Men som udgangspunkt – som tommelfingerregel – er ovenstående fordeling et godt udgangspunkt.

Anbefalede porteføljer ved forskellige tidshorisonter med lav risiko. Du kan erstatte lavrisikoobligationer med kontante indeståender på opsigelse, også kaldt aftaleindskud. Ønsker du høj risiko, kan du vælge en højere andel af aktier/højrisikoobligationer.

Husk omkostninger og kursrisiko når du investerer i obligationer

Højrisiko- og lavrisikoobligationer

Opstillingen skelner mellem lavrisiko og højrisiko obligationer, fordi obligationer er en massebetegnelse, som ikke altid er ensbetydende med lav risiko. Lavrisikoobligationer er fx en statsobligation fra et stabilt land med en stabil valuta eller danske realkreditobligationer med fast eller variabel rente. Højrisikoobligationer er eksempelvis virksomhedsobligationer, strukturerede obligationer, højrenteobligationer fra tredje lande eller lignende.  

Danske obligationer er et sikkert kort i din portefølje

Har du for høj risiko i din formue?

Det kan være svært at få sig selv til at købe lavt forrentede lavrisikoobligationer til porteføljen i perioder med lav rente som nu. Husk dog, at din risiko ofte er højest, når renten er lav. Risikoen er jo udtryk for, at du muligvis lander et helt andet sted, end du ønsker med dit afkast. Måske får du endda et tab. Derfor er dit mål at sikre dit forventede afkast over perioden og med tiden at nedsætte risikoen i din portefølje, efterhånden som du nærmer dig dit mål.

Det er lige så vigtigt at rebalancere risikoen i din portefølje undervejs, som det er at vælge den rigtige risiko, når du begynder at investerer. Du bliver let lokket til for meget risiko i porteføljen undervejs ved at blive grådig, måske godt hjulpet af en rådgiver, der vil tjene nogle penge. Derfor bør du af og til standse op, og skaffe dig et overblik over risikoen i din formue, og sænke risikoen, hvis den er for høj.

De markante stigninger på aktiemarkedet de seneste 5 år, har medført at aktieandelen i porteføljen er steget ganske betydeligt for mange investorer. Det har alt andet lige givet en højere risiko. Er det også tilfældet for dig, har de seneste måneders rutsjeture i aktiekursen sandsynligvis kildet vel meget i maven. Måske bør du se på, om du har for høj risiko i din portefølje?

Husk at rebalancere porteføljen

Relaterede Nyheder