fbpx
Tid til grønne investeringer

Tid til grønne investeringer

Grøn investering. USA og EU satser på stort på bæredygtig produktion. Derfor bør du fokusere på grønne investeringer. Er dine investeringer grønne nok?

USA’s støtte til grøn omstilling

For at bekæmpe inflationskrisen vedtog USA i august 2022 Inflation Reduction Act (IRA). Tiltaget giver blandt andet skattefradrag, støtte og lån til virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling inden for energi.

Der bruges cirka 2800 milliarder kr. til grøn omstilling, at reducere underskud og at sænke priserne på medicin for amerikanske forbrugere i en periode. Samtidig skal skattemyndigheden (IRS) udvides og moderniseres.

IRA er det største tiltag for grøn omstilling i USA til dato, og det forventes, at det vil reducere USA’s CO2-udledning med 40 % i forhold til 2005-tallet.

EU’s modsvar

EU fremlagde i sidste uge sit eget tilsvarende tiltag, som reaktion på IRA. Det skydes, at IRA indebærer en hel del statsstøtte, der kan flytte europæiske virksomheders investeringer til USA.

EU og USA har generelt et godt forhold med samarbejde og dialog, men du skal ikke glemme, at de samtidig er i skarp konkurrence. Udvikler det sig til en konkurrence på statsstøtte i stor stil, kan det ødelægge produktions- og handelsforholdene for virksomheder i både USA og EU. Sådan ser det heldigvis ikke ud til lige nu.

EU’s støttepakke, Net Zero Industry Act (NZIA), ser ud til at bygge på den gode amerikanske recept ”Anything you can do, I can do better” (fra musicalen Annie Get Your Gun). NZIA er en pakke af regler, der skal sikre penge til grøn omstilling af europæisk industri. Der fokuseres på energi, grøn brint (Power To X), vind, vand, bioløsninger (biobrændsel og biogas), carbon capture and usage (CCS/CCU) og meget mere.

Desuden adresserer NZIA to meget vigtige problemer. Det drejer sig dels om efteruddannelse af den del af den europæiske arbejdsstyrke, der bliver overflødig, når eksempelvis produktionen af fossilbiler afvikles. Derudover handler det om fokus på hurtig sagsbehandling, der ikke just har været EU’s varemærke indtil nu. Det modsatte har været tilfældet, men nu indføres et princip, om at tilladelser til projekter imødekommes, hvis der ikke er sagt nej til projektet indenfor 9 måneder.

NZIA er endnu ikke færdigbehandlet, men det forventes at ske under det svenske formandskab inden sommerferien. Pakken finansieres med allerede bevilligede midler, men der er også nye midler på vej fra medlemslandene, idet skattefradrag for grønne løsninger tillades (dvs. delvis statsstøtte).

Støttepakker vil skabe grøn vækst

Tilsammen sætter de to støttepakker, IRA i USA og NZIA i EU, så mange penge af til den grønne industri, at det ikke kan udgå at påvirke aktiemarkederne. Grønne aktier, grøn industri og grønne obligationer bliver mere efterspurgte fremover, og disse teknologier bliver drivende for fremtidens forretningsmodeller.

Nye virksomheder kommer dog ikke til at løbe med hele markedet. Store dele af udviklingen vil ske i etablerede virksomheder, selvom det naturligvis vil være et udskilningsløb i markedet. Hvem kan tjene flest penge på den grønne omstilling? Det er den proces og konkurrence, som kan speede udfasningen af fossile energikilder og sorte produkter op.

Nem og sikker bæredygtig investering – Finanshuset Fredensborg

Grøn investeringsmuligheder

Hvis du ikke investerer grønt allerede eller har et tydeligt indslag af grøn investering i din portefølje, bør du øge dine grønne investeringer. Selvom sorte investeringer har givet et godt afkast under inflationskrisen, må du forvente, at de mange penge fra omstillingspakkerne snart vil forandre verden og aktiemarkedernes topscorere.

Du bør derfor tage højde for den grønne omstilling, når du planlægger dine investeringer de kommende år. Selvom det kan være svært at se, om en aktie er grøn, er det muligt at placere dine penge grønt, hvis du ønsker det.

Du skal naturligvis stadig sørge for at sprede din risiko, og du kan nok ikke ændre hele porteføljen på en eftermiddag, men mulighederne bliver flere de kommende år. Der vil der ske store ændringer i produktionsmetoder, recycling af materialer med mere i brancher som bilindustri, fødevarer, transport, byggeri og flere.

Vælg en grøn investering – Finanshuset Fredensborg

Gør dine investeringer grønnere

Holder du et grønt fokus, når du rebalancerer din portefølje, vokser det grønne aftryk i dit afkast også helt naturligt.

Ny (grøn) teknologi vil sandsynligvis give store afkast. I Danmark har virksomheder som Vestas, Mærsk, Ørsted og NOVO investeret mange penge i fremtidens grønne teknologi. Også mange små og mellemstore danske virksomheder er langt fremme med produkter indenfor PTX, biobrændsel (biogas), vandrensning og CCX/CCU-teknologier.

Du kan vælge at investere gennem investeringsforeninger og ETF’er i porteføljen, hvis du vil undgå besværet med at forstå detaljerne omkring enkeltaktier. I den grønne omstillingsproces vil risikoen for konkurser stige, som vi så det under dotcom krisen omkring årtusindskiftet. Derfor bør du være varsom med grøn investering i enkeltaktier, og i det mindste sørge for stor spredning i dine grønne investeringer.

Overvej under alle omstændigheder, om det er tid til grønne investeringer.

Relaterede Nyheder