fbpx

Undgå unødvendig skat af udbytter

Investerer du frie midler i investeringsfonde her i begyndelsen af året, køber du også udbyttet fra sidste år med. Det koster unødvendig skat, ekstra omkostninger og besvær.

Køb af udbyttebetalende investeringsfonde

Realisationsbeskattede investeringsfonde udlodder udbytte mindst én gang om året. Ifølge skattereglerne skal hele det skattepligtige afkast
i form af udbytter og realiseret kapitalgevinst, som fonden har tjent på vegne af investorerne i løbet af det forgangne år, udbetales. Det sker normalt i løbet af årets første kvartal.

Investerer du i en udbyttebetalende fond først på året, inden udbyttet er udbetalt, køber du dig ind i et skattepligtigt afkast fra året forinden. Det har ingen skattemæssig betydning, hvis det drejer sig om pensionsmidler eller selskabsmidler, da de er lagerbeskattede. Men ved nyinvestering af frie midler, er det en klar skattemæssig ulempe.

Et eksempel

Du investerer eksempelvis frie midler i en aktiefond til kurs 110 kr. her i starten af januar. Fonden udbetaler senere et udbytte på 10 kr. i februar.

Udbyttet bliver beskattet med 27 % i aconto udbytteskat, hvilket svarer til 2,7 kr. Netto har du så 107,30 kr. tilbage, idet de 7,30 kr. er blevet til kontanter igen. Disse penge skal du geninvestere, hvilket medfører ekstra omkostninger.

Investerer du for 110.000 kr., kommer du til at betale en unødvendig skat på 2.700 kr. og derudover omkostninger til at få investeret 7.300 kr. Viser det sig, at din samlede aktieindkomst, når året er omme, overstiger progressionsgrænsen på 55.300 kr. pr. person, kommer du til at betale endnu mere unødvendig skat, idet aktieindkomst over grænsen beskattes med 42 %.

Geninvester udbytter fra investeringsforeninger

Undgå unødvendig skat

Du kan med fordel vente med at investere i udbyttebetalende fonde, indtil udbyttet er udbetalt og kursen er faldet svarrende til udbyttet. (f.eks. kurs 110 kr. minus udbytte på 10 kr. = 100 kr.). Dermed undgår du unødvendig skat af udbyttet og bevarer det fulde beløb i din investering.

Den eneste ulempe er, at du må vente med at investere dine investeringsparate penge, indtil udbyttet er udbetalt. Dermed har du en risiko for, at aktiemarkedet er steget. Til gengæld bliver du ikke straffet skattemæssigt.

Tjek udbyttet inden du investerer

Du kan selv tjekke, hvornår dine fonde udbetaler udbytter. Du finder lister med det forventede udbytte for alle relevante fonde, og hvornår de forventes udbetalt, på de enkelte investeringsforeningers websider. Kontakt eventuelt din uafhængige rådgiver, hvis du har brug for individuel investeringsrådgivning.

 Vent med investeringsbeviser til udbytter er udbetalt

Relaterede Nyheder