fbpx

Pas på negativ rente på pensionskontoen

Ugens FiF. Negativ rente er ikke kun for store beløb på indlånskonti i banken. Du risikerer også negativ rente for langt mindre beløb på eksempelvis pensionskonti.

De negative renter breder sig. Sandsynligheden for at du bliver ramt af negativ rente er størst, hvis du har mere end 750.000 kr. stående på en konto i banken. Men du risikerer også at blive opkrævet negativ rente af kontante indeståender på beløb, der er meget lavere.

Eksempelvis indfører Nykredit pr. 1. marts en negativ rente på minus 0,75 % for kontante indeståender over 50.000 kr. på pensionskonti.

Du undgår let negative renter på pensionskontoen ved løbende at sørge for at investere pensionsopsparingen i værdipapirer. Du kan eksempelvis investere i investeringsforeningsbeviser eller fondsandele.

4 råd til en bedre investering

Relaterede Nyheder