fbpx
Vælg realisationsbeskatning til frie midler

Vælg realisationsbeskatning til frie midler

Ugens FiF. Realisationsbeskatning eller lagerbeskatning? Hvad er bedst, når du investerer frie midler? Se, hvad du skal vælge for at optimere din aktieindkomstskat.

Realisationsskat eller lagerskat

Når du investerer frie midler (bortset fra aktiesparekonti), kan du vælge mellem realisationsbeskattede og lagerbeskattede værdipapirer.

Forskellen er, hvordan kursgevinster bliver beskattet. Du betaler skat af en eventuel kursgevinst på dine lagerbeskattede papirer hvert år, mens kursgevinsten af realisationsbeskattede papirer først beskattes, når du sælger (realiserer) dem.

Særligt på aktier eller aktiebaserede fonde/investeringsforeningsbeviser kan der være store kursudsving fra år til år, og det kan give store udsving i din årlige skat, når papirerne er lagerbeskattede.

Aktieindkomstskat i to trin

Der er progression i beskatningen af aktieindkomst i to trin, 27 % og 42 %. I gode år med store kursgevinster kan du nemt komme op på at betale 42 % i skat af din kursgevinst. I dårlige år med kurstab kan du fremføre tabet til senere år, men det medfører reelt en lavere værdi af kurstabet end 42 %.

Børsnoterede aktier er altid realisationsbeskattede, mens ETF’er altid er lagerbeskattede. Investeringsforeningsbeviser er enten lagerbeskattede (hvis de er akkumulerende) eller realisationsbeskattede (hvis de er udloddende).

Investering i aktier

Optimer din aktieindkomstskat

Vælger du realisationsbeskattede papirer, kan du selv styre skatten ved at realisere dine kursgevinster på skattemæssigt optimale tidspunkter.

Planlæg din skat af aktieindkomst

Relaterede Nyheder