Uge 52 - 2019 
skatterabat på aktier

Lavere skat på ETF’ere fra 2020

Udenlandske investeringsfonde, ETF’ere m.fl. beskattes fra nytår som aktieindkomst. Glæd dig til lavere skat på ETF’ere i det nye år. Nogle danske fonde er også omfattet.

9 %-point lavere skat

Hidtil er afkastet ved investering i især udenlandske aktiebaserede investeringsfonde, ETF’ere m.fl. blevet beskattet som kapitalindkomst med lagerbeskatning. Mange private investorer valgte derfor ETF’ere fra, fordi skatten på kapitalindkomst er højere end ved aktieindkomstbeskatning og fordi lagerbeskatningen betød, at de både blev beskattet af realiseret og urealiseret gevinst.

Det bliver der lavet om på d 1. januar 2020. Lagerbeskatningen fortsætter dog, men afkastet beskattes nu som aktieindkomst med en skattesats på 27 % for afkast op til 55.300 kr. (2020) og 42 % over denne progressionsgrænse. For ægtefæller gælder dobbelte grænser.

Lagerbeskatningen er dermed fortsat en udfordring, da du som investor årligt bliver beskattet af gevinster, du ikke har realiseret. Der er dog tale om en pæn skattelettelse ved overgang fra kapital- til aktieindkomst på cirka 9 procentpoint (ca. 36 % minus 27 %) for aktieindkomst under progressionsgrænsen.

Ligger du over progressionsgrænsen er der reelt ingen skattelettelse. Aktieindkomstskatten er 42 % over 55.300 kr. (2020) pr. person. Og hvis du alternativt har positiv kapitalindkomst over 45.800 kr. pr. person, så beskattes du med 42 % + kirkeskat, hvis du betaler topskat af din personlige indkomst.

Hent Skats liste over godkendte investeringsfonde/ETF’ere, der er omfattet af de lempeligere skatteregler (.xlsx)

Nogle danske fonde er omfattet

Nogle danske akkumulerende aktiebaserede fonde, skifter ligeledes status, så afkastet fremover beskattes som aktieindkomst.

Samtlige fonde på ovennævnte liste kan anvendes til investering af midler placeret på aktiesparekontoen. Der er dog depotgebyrer for investering i udenlandske fonde, hvilket der ikke er for danske aktier og fonde. Danske akkumulerende aktiebaserede fonde, der IKKE står på listen, kan ikke benyttes, når du investerer via din aktiesparekonto.

Investerer du for frie midler individuelt i danske og udenlandske aktier eller i danske udbyttebetalende aktiebaserede investeringsfonde sker beskatningen fortsat som aktieindkomst og først ved salg/realisation.  

Ved investering af pensionsmidler og midler placeret i selskab er der ingen skattemæssige ændringer ved disse nye reglerne.

Fordele og ulemper ved investering i ETF’er

dec 28th, 2019 |