fbpx
Overvej investering i ETF’er

Overvej investering i ETF’er

Investering i ETF’er er mere udbredt end nogensinde. ETF’er er et godt alternativ til investeringsforeninger i pension og virksomhedsmidler.

Derfor skal du investere i ETF’er

ETF eller Exchange Traded Funds er værdipapirer, der kan sammenlignes med danske investeringsforeninger, typisk bare noteret i udlandet. Der er mange ETF’er at vælge imellem, mange flere end danske investeringsforeninger.

Udbuddet af passivt forvaltede ETF’er er fx væsentligt større end udbuddet af passivt forvaltede danske investeringsforeninger. De omkostninger, der bliver trukket fra fondenes formue til administration m.v., er typisk lavere end de danske alternativer.

Det er ikke småpenge, vi snakker om. Ofte er forskellen mellem omkostningerne i ETF’erne og de danske investeringsforeninger på 0,5-1 % om året – vel at mærke på de samme typer papirer. Det bliver til mange penge over din opsparingsperiode. En forskel i afkast på 1 % om året over 20 år kan løbe op i mere end 32 % med renters rente på en blandet portefølje.

Som investor er det vigtigste, du behøver at vide, at ETF’er især er en interessant mulighed, når du investerer dine pensionspenge eller virksomhedsmidler. Af skattemæssige årsager er ETF’er typisk ikke lige så interessante i frie midler, dog med undtagelse af aktiesparekonti.

Du bør primært holde dig til ETF’er baseret på klassiske investeringer i aktier og/eller obligationer og generelt undgå ETF’er med eksotiske produkter eller ETF’er som gearer eller shorter, dvs. belåner deres aktiver eller spekulerer i faldende aktie- eller obligationskurser.

Fordele og ulemper ved investering i ETF’er

Der er både fordele og ulemper ved ETF’er som investeringsprodukt.

Ulemper

  • ETF’er er ofte passivt forvaltede og afspejler markedet og modsat en aktiv fond afskærer den dig derfor fra muligheden for et betydeligt merafkast i forhold til markedet.  En aktiv forvalter kan være heldig at slå markedet.
  • Der er ekstra omkostninger til valutaveksling ved handel med udenlandske ETF’er (stort set alle ETF’er er udenlandske), ligesom kurtagen til banken er højere end ved handel med danske værdipapirer. Hos de traditionelle banker er der endvidere depotgebyrer forbundet med ETF’er (og andre udenlandske værdipapirer).
  • ETF’er med aktier i frie midler er lagerbeskattede, hvilket betyder, at kursgevinster bliver beskattet hvert år som enten aktie- eller kapitalindkomst.

Fordele

  • Modsat en aktiv fond har du ikke risiko for et afkast, der er markant lavere end markedsafkastet.
  • Lave omkostninger.
  • Fleksibilitet og likviditet medfører typisk lave kursspænd, dvs. forskel mellem købskurs og salgskurs – ETF’er er nemme at købe og sælge, og trods den lidt højere kurtage og valutaveksling, kan de samlet set være billigere at handle end danske investeringsforeninger, hvor kursspændet godt kan være i omegnen af 1 procent, mod typisk nogle få promille på en ETF. Der findes dog også en del illikvide ETF’er med større kursspænd, men dem bør du undgå.
  • Spredning – du opnår let stor spredning på din investering.
  • Transparens – du kan se, hvad der investeres i.

Investering i aktier

Vælg de rigtige ETF’er

Der er stor forskel på ETF’ere, lige som der er på investeringsforeninger. De arbejder med en bestemt type aktiver, et indeks, råvarer eller et andet mandat. Nogle har høj og andre lav risiko, og de findes med aktier eller obligationer, med ejendomme, råvarer eller sågar kryptovaluta. Der findes som nævnt også ETF’er med gearing og endog meget høj risiko. 

Der er altså stor forskel på ETF’er, så du skal se dig for og tænke dig om, når du vælger ETF’er til din portefølje.

Når ETF’ere er populære, så er det, fordi de er så billige, og fordi de er meget likvide, hvilket vil sige, at markedet for ETF’ere er meget effektivt og at du let og hurtigt kan købe og sælge for både små og meget store beløb til en fair pris. 

Stor spredning og gennemsigtighed

ETF’er er en god måde at få en meget stor spredning i din portefølje, uanset hvor mange penge, du har at investere med. De er meget fleksible at arbejde med i din portefølje.

Et af de største problemer, når du handler på de finansielle markeder, er dårlig gennemsigtighed. Det er simpelthen svært at forstå og gennemskue produkterne. Det skaber usikkerhed, og gør det vanskeligt at træffe oplyste beslutninger alene uden hjælp fra en rådgiver. ETF’er er meget gennemsigtige, og forstår du risikoen ved de bagvedliggende aktiver, kan du føle dig tryg ved dem.

Det er dog primært risikoen i det enkelte værdipapir, du skal være opmærksom på. I nogle ETF’er er der således gearing af aktiverne, så skift i markedet kan betyde, at det går meget hurtigt med at tabe penge. Denne type papirer vil du som privat investor normalt IKKE ønske at lægge ind i din portefølje.

Vælg passive investeringsforeninger

Image link

Få rådgivning om investering i ETF

Kan du med fordel investere i ETF’er
Hvor mange ETF’er bør du have i dine porteføljer?

Beskatning af investering i ETF’er

ETF’er behandles skattemæssigt anderledes end investeringsforeninger, derfor kan det i de fleste tilfælde ikke betale sig at investere frie midler i ETF’er. Det skyldes både, at du hvert år vil skulle betale skat af kursgevinsterne, selv hvis du ikke har solgt dine ETF’er, og at du risikerer at få en asymmetrisk beskatning, idet den fradragsmæssige værdi af dine tab meget vel kan blive mindre end skatten af dine gevinster. Derfor bør du som hovedregel kun købe ETF’er i pensionsordninger, i et selskab, eller på en aktiesparekonto.

I pensionsmidler skal alt beskattes med 15,3 % efter lagerprincippet, og her skal det enkelte papir være godkendt til pensionsordninger.

På en aktiesparekonto beskattes alt afkast med 17 % efter lagerprincippet, og her skal det enkelte papir være godkendt til aktiespareklonti, hvilket bl.a. betyder, at der skal være investeret mere end 50 % af fondens midler i aktier.

Køber du ETF’er med mere end 50 % aktier i frie midler, kan kursgevinsten blive beskattet som aktieindkomst, men altså lagerbeskattet, hvis fonden har valgt dette. Skattesatsen er 27 % for afkast op til 56.500 kr. (2021) og 42 % for aktieindkomst herover. For sambeskattede ægtefæller er grænsen 113.000 kr.

Lagerbeskatningen kan som nævnt være en udfordring, da du som investor årligt bliver beskattet af gevinster, du ikke har realiseret.

Investerer du via en virksomhed (selskab eller personlig virksomhed), beskattes afkastet reelt med selskabsskatten på 22 %. I personlige virksomheder skal det enkelte papir være godkendt til virksomhedsskatteordningen.

Lave omkostninger

Omkostningerne i de billigste ETF’er er lavere end i investeringsforeninger af flere grunde. For det første er der meget stor konkurrence på markedet for ETF’er. Dernæst er ETF’er ofte indekserede og investerer derfor meget mekanisk. Det giver mindre administration og dermed lavere omkostninger. Og endelig er ETF’erne ofte også meget større end de danske investeringsforeninger (de investerer meget større beløb), hvilket giver nogle stordriftsfordele. ETF’er er altså en meget effektiv investering, der kan medføre meget lave omkostninger.

Vælg den rigtige bank, når du investerer i ETF’er

Mange pensionsopsparere bruger puljeinvest eller private banking, fordi de tror, det er besværligt selv at investere deres pensionsopsparing. Det er det ikke. Langt det meste kan handles direkte fra din netbank.

Du skal selvfølgelig se dig for, fordi udenlandske aktier, og herunder ETF’er, ofte koster en del mere at handle end andre papirer. Nogle netbanker er meget billigere end hovedbankerne, så inden du begynder, bør du finde et billigt sted at handle dine ETF’er.

Du finder sandsynligvis ud af, at din bank har rådet dig til at købe bankens egne investeringsforeninger. Det ses ofte at eksempelvis Danske Invest bruges af Danske Bank, Nordea Invest bruges af Nordea og Jyske Invest bruges af Jyske Bank osv. Det er ikke overraskende, at bankerne først og fremmest sælger deres egne produkter. Det overraskende er snarere, at det lykkes dem at tage så høje priser, når der findes væsentligt billigere tilsvarende og/eller bedre produkter på markedet.

Undgå derfor puljeinvest og privat banking og vælg i stedet en billig netbank til dine depoter, fx hos Nordnet eller Saxo Bank. Dernæst bør du overveje at have flere ETF’er i stedet for investeringsforeninger i dit pensionsdepot.

Investering med lave omkostninger

Overvej at investere i ETF’er

Har du ikke allerede ETF’er i din portefølje, så overvej muligheden, næste gang du investerer. Mange banker har ikke ETF’er i handelsplatformen i deres netbank, fordi de ikke tjener penge på dem, men du kan altid bede din bank om at finde dem til dig. Et endnu bedre alternativ er at investere via en bank, der gør det let at handle ETF’er, fordi det typisk også er i de banker, at gebyrerne er lavest.

Relaterede Nyheder