fbpx

Bedre konjunkturer i sigte

Eftervirkninger fra de statslige hjælpepakker og en vaccine på vej giver håb om vækst og dermed skift i forventningerne på aktiemarkedet. Skal du justere porteføljen?

Forventning om fremgang i økonomierne giver skift i finansmarkederne

Økonomien svinger normalt i en langstrakt cyklus mellem højkonktur og lavkonjunktur. I nogle perioder har bestemte typer aktier medvind og andre modvind eller vindstille i andre perioder er der andre aktier, der stiger eller falder mest. Det kaldes også sektorrotation.

Vaccine og statslige penge giver håb om vækst

Forårets nedlukninger sendte verdensøkonomien fra en fornuftig stabil udvikling over i en recession. Dermed faldt meget cykliske aktier som f.eks. luksusgoder, energi, finans og især fly-, cruise og rejseselskaber, mens såkaldte defensive aktier, som fødevarer, medicin samt it- og teleselskaber steg.

I 2021 må vi forvente en bedring i økonomien, efterhånden som covid19-vaccinerne udbredes over hele verden, og vi vender tilbage til en mere normal hverdag uden nedlukninger og restriktioner. Sammen med de enorme mængder penge regeringer og centralbanker i år har pumpet ud i økonomierne, skaber det et fundament for vækst og jobskabelse.

Stor spredning sænker din risiko

Investerer du med lang horisont og stor spredning på papirer med forskellige typer risiko, har du både defensive aktier, valueaktier, vækstaktier og virksomhedsobligationer mm. i porteføljen.

Det betyder, at rotation fra defensive til cykliske aktier ikke har nogen væsentlig betydning for dig, fordi de dele af porteføljen, der tidligere har haltet, kommer pænt igen. Omvendt vil aktier, der har gjort det godt det seneste halve år, måske gå lidt i stå kursmæssigt eller måske endda falde lidt. Det er netop denne forskellighed i porteføljens risici, der giver et stabilt, langsigtet og tilfredsstillende afkast.

Dette er helt normalt, og hører med til de skiftende stemninger i økonomien og på finansmarkederne. Har du en veldiversificeret portefølje med fokus på flere forskellige investeringsrisici, er der som udgangspunkt ingen grund til at ændre din portefølje. Undtagelsen er, hvis du ønsker at justere din samlede risiko, vægte nogle risici højere eller lavere eller skifte investeringshorisont.

Har du den rigtige risiko i din portefølje?

Køb og behold

Kortsigtede og spekulative investorer vil i øjeblikket kigge mod cykliske aktier indenfor finans, energi, transport samt rejse- og flysektoren. Det kan dog ikke betale sig i det lange løb at forsøge at gætte kortsigtet på udviklingen på aktiemarkederne. Det er det vedholdende seje træk med en bredspektret portefølje, der giver dig det attraktive langsigtede afkast med den risiko, du har valgt.

Er din investeringshorisont 7 år eller længere, bør du derfor nøjes med at rebalancere din portefølje et par gange om året, når du geninvestere udbytter og tilføjer ny opsparing. I december er det også klogt lige at tjekke, om du kan skatteoptimere den frie portefølje, og så i øvrigt leve livet i stedet for at kigge på aktiekurser flere gange om dagen.

Husk at rebalancere porteføljen

Relaterede Nyheder