fbpx
Blandede forventninger til afkast

Blandede forventninger til afkast

Afkast på obligationer bliver mindre dårligt, afkast på aktier falder. Du kan altså have altså blandede forventninger til dit afkast de kommende år.

Negativ realrente koster dig dyrt

Pres i retning af en stigende rente den seneste tid har betydet, at dine rimelige forventninger til afkast, hvis du investerer i obligationsmarkedet, alt andet lige, er steget. Du må dog forvente et negativt afkast (i øjeblikket på -0,1 %) på en sikker dansk statsobligation eller realkreditobligation over 10 år.

Regner du med en inflation på 1,4 % de kommende 5 år, som Rådet For Afkastforventninger forudsiger, bliver realrenten -1,5 % om året. Det vil sige, at for hver 100 kr. du investerer i en 10-årig stats- eller realkreditobligation, er der 85 kr. tilbage efter 10 år

Forventede afkast

  15 år 610 år 110 år
Stats og realkreditobligationer ‐0,7 % 0,6 % ‐0,1 %
Investment-grade obligationer ‐0,4 % 1,6 % 0,6 %
Highyield obligationer 1,9 % 3,9 % 2,9 %
Emerging markets statsobligationer 2,7 % 4,0 % 3,1 %
Globale aktier (developed markets) 5,4 % 5,8 % 5,6 %
Emerging markets aktier 7,7 % 8,7 % 8,1 %
Private equity 8,0 % 8,0 % 8,0 %
Infrastruktur 4,1 % 5,6 % 4,8 %
Ejendomme 3,0 % 4,8 % 3,9 %
Hedgefonde 2,5 % 3,5 % 3,0 %

Kilde: Rådet for Afkastforventninger, præsentation af Afkastforudsætninger 2021, 2. halvår (pdf)

Hvor stor risiko kan du tage?

Det er et meget vigtigt spørgsmål, hvor stor del af din formue, du skal placere i risikofri obligationer. Sikre obligationer har en meget lav risiko, men realafkastet er også meget negativt. Det sætter de negative renter på indlånskonti i relief – det er meget skidt for din formue ikke at tage risiko i øjeblikket.

Som du kan se af tallene i oversigten herover, bliver du belønnet ret godt for at påtage dig en risiko, hvilket der også er mange, der gør. Aktier er førstevalget for mange almindelige investorer, og det er ganske fornuftigt, hvis du har en lille formue i pension, frie midler eller i selskab eller virksomhed.

Bemærk, at det forventede afkast for aktier de kommende 10 år er faldet med ca. 0,7 % siden sidste prognose for et halvt år siden. Du bliver dog fortsat rigeligt belønnet for at påtage dig risiko. Husk dog at din risiko ikke må være så høj, at en uheldig udvikling kan forstyrre dine grundlæggende valg i livet. Du skal måske hæve din risiko, men du må ikke slippe kontrollen.

Pas på risiko og omkostninger

Vælger du en højere risiko i din økonomi, er det vigtigt, at du løbende at rebalancerer din formue og minimerer dine omkostninger, så du får mest muligt ud af et positivt markedsafkast.

Afkastrådets prognose er baseret på forventninger fra professionelle markedsdeltagere og er derfor ingen facitliste – langt fra. Det sker ofte, at eksperter tager fejl. Men den giver et fingerpeg om, hvilken vej udviklingen går, så kan hastigheden vise sig at blive anderledes, når det kommer til stykket.

Få et godt afkast på lang sigt

Relaterede Nyheder