fbpx
Energipriser er det nye kongetal

Energipriser er det nye kongetal

Energipriserne er de seneste år steget og faldet som aldrig før. Lige nu er de lave, men ustabilitet i verden kan få dem til at stige, og så er problemerne tilbage.

Inflationen er faldet

ANALYSE. Energikrisen, der ramte verden i 2022, er naturligvis nært forbundet med krigen i Ukraine. Tallene viser dog, at prisstigningerne begyndte i slutningen af 2021, inden Ruslands invasion d. 24. februar 2022.

Prisudvikling i en række europæiske lande december 2024 udtrykt ved HICP (Harmonised index of consumer prices). Kilde: Statistics | Eurostat (europa.eu)

Kortet herover viser, at priserne i mange (de fleste) lande er faldet under niveauet, inden Putin startede sin krig. Det er dog ikke i alle lande, at energipriserne er normaliseret, i Polen, Tjekkiet og Slovakiet er der fortsat pres på energipriserne.

Ingen rentesænkning i denne omgang – Finanshuset Fredensborg

Uro i verden kan give ny inflation

Det springende punkt er dog, om der kommer flere chok i verdensøkonomien andre steder fra. Eksempelvis kan en optrapning af konflikten i Mellemøsten skabe uro på finansmarkederne. Det kan være gennem angreb på international skibstransport eller styrker fra USA og EU i Det Røde Hav, hvor eksempelvis Iran inddrages.

Det kan også være store konflikter, hvor olieprisen påvirkes af lavere produktion, eller fordi forsyningskæderne for varer til Europa rammes af, at Suezkanalen lukkes og fragtraterne stiger. Det sidste er allerede sket, men det kan blive meget værre.

Der skal kun lidt til at ryste europæisk industri igen. USA er ikke så følsom som Europa, men alle er følsomme overfor store stigninger i energipriserne.

Inflation i Europa fra februar 2020 til januar 2024 udtrykt ved udvikling i HICP (Harmonised index of consumer prices). Kilde: Statistics | Eurostat (europa.eu)

Stiger kurven igen, som den gjorde i 2022, kan det meget hurtigt påvirke næsten alle dele af din økonomi. Derfor er det et meget usikkert år vi er gået ind i.

Styr din risiko i formuen i 2024 – Finanshuset Fredensborg

Effekter på din privatøkonomi

Prisstigninger på energi påvirker alle dele af din privatøkonomi, men der er selvfølgelig store og små påvirkninger, og der er stor forskel på effekterne afhængig af dit energiforbrug. Alle virksomheder bruger dog energi, og nogle virksomheder meget energi, hvorfor netop prisstigninger på energi med tiden medfører stigende priser på næsten alle andre varer. Det så vi fra 2021 til 2023.

Stigende energipriser presser derfor din daglige økonomi, hvor dit budget bliver presset af høje elregninger og transportudgifter samt faldende overskud og forringet likviditet.

På formuesiden vil et opadgående pres på renten og et fald i aktiekurserne i reglen medføre faldende formuer de fleste steder i den vestlige verden.

Så vidt er det dog ikke kommet, og EU og USA har i dag sikret sig bedre med større energireserver af olie og gas og hårde sanktioner mod problemlande. Hvor meget af det beskrevne, der bliver virkelighed, vil fremtiden vise. Når ECB og FED tøver med at sænke renterne skyldes det denne usikkerhed. Det vil være dårligt at sænke renterne nu og så være nødt til at hæve dem kraftigt igen om 6 måneder.

Jeg vil analysere energitallene dybere i løbet af året. Disse tal er på mange måde det nye kongetal, der viser retningen på verdensøkonomien i 2024.

Relaterede Nyheder