fbpx
Styr din risiko i formuen i 2024

Styr din risiko i formuen i 2024

De økonomiske udsigter for 2024 er bedre, end de var for 2023. Året kan dog blive negativt på en række områder. Sådan bør du styre risiko i økonomien i 2024.

Lille eller stor recession

ANALYSE: Store dele af verdensøkonomien er på vej ind i en recession. Det vil sætte dagsordenen de kommende 6 måneder – og måske resten af året. En recession er typisk meget negativt for de fleste investorer, da afkastet i markederne falder og måske endda bliver negativt. Sådan kan det blive i 2024.

Årlig procentvis vækst i BNP i USA, EU, Danmark, Kina og Indien 2003-2022. Kilde: GDP growth (annual %) – United States, European Union, China | Data (worldbank.org)
I den aktuelle situation er recession i verdensøkonomien alligevel positivt, fordi  høj inflation og den ustabilitet, det medfører, er værre end en lille recession. Spørgsmålet er dog, om vi slipper med en lille recession, eller om den bliver dyb og langvarig.

Derfor bliver der i den kommende tid holdt skarpt øje med nøgletallene i USA, EU, Kina og Indien. Forventninger om en lille krise indgår pt. i aktiepriserne – men kun en lille krise. Viser der sig tegn på en mere omfattende svækkelse i konjunkturerne, vil de hurtigt blive fulgt af korrektioner og fald i aktiemarkederne.

Anbefalinger til din økonomi i 2024 – Finanshuset Fredensborg

Høj rente – godt og skidt

Usikkerheden om dybden af recessionen betyder til gengæld, at den risikofri rente sandsynligvis holder sig på det nuværende relativt høje niveau. Usikkerheder medfører højere risikopræmier til investorerne – selv obligationer med meget lav risiko giver i øjeblikket afkast, der overstiger inflationen. Det er godt nyt for investorerne, og vil betyde, at obligationer prioriteres højere i porteføljerne i 2024.

Obligationer med løbetid på 20-30 år giver et bruttoafkast på 4,5-5 %, hvilket ikke er dårligt i forhold til, hvordan markedet har været de seneste mange år.

Den store joker i 2024 bliver. som så ofte tidligere, ejendomsmarkedet. Det gælder ikke bare i Danmark, men over det meste af verden. De fleste ejere af fast ejendom har også langfristet gæld. En recession udhuler boligejernes betalingsevne og giver næsten altid dårligere likviditet, fordi kreditter begrænses, og kreditvurderinger bliver mere restriktive.

Sådan skal du investere i obligationer – Finanshuset Fredensborg

Global usikkerhed

2024 kan derfor blive et annus horribilis for investorer i et globalt perspektiv. Især Kina vil blive udfordret, da store dele af opsparingen her er anbragt i fast ejendom. Samtidig er landet er ramt af deflation, og det gør, at gammel gæld vejere tungere i økonomien.

Går det galt i Kina, kan det forværre krisen i den globale økonomi meget hurtigt. Dette scenarie er dog, efter min mening, usandsynligt, fordi den kinesiske ledelse er opmærksom på problemerne. Store tab til den nye kinesiske middelklasse kan give politisk ustabilitet, og det vil præsident Xi helt sikkert ikke tillade.

I USA spøger statsgælden stadig, men her har inflationen til gengæld gjort udfordringen mindre, så i dag er det min vurdering, at USA’s gældsproblemer mere er politiske end realøkonomiske.

Både i USA og EU holder beskæftigelsen sig stadig pænt højt. Så længe det er tilfældet, eskalerer krisen nok ikke. Europa er dårligere stillet end USA, fordi de strukturelle arbejdsmarkedsreformer her stadig lader vente på sig. Europa vil derfor fortsat blive begrænset i sine muligheder for vækst. Derfor vil EU og det øvrige Europa halte efter resten af verden, når recessionen vender, og det betyder, at vi endnu en gang kommer for sent til væksttoget.

De globale aktiemarkeder bliver sandsynligvis præget af denne stemning i hele 2024, om end der bliver plads til begrænsede stigninger mest hen mod slutningen af året. Du skal derfor ikke forvente et afkast, der er højere end 5-10 % for hele 2024, og regn med en risiko for negative afkast.

En sidste faktor, der vil kunne påvirke udviklingen i 2024, er den teknologiske udvikling og brugen af kunstig intelligens i produktion og processer. Det bliver en gevinst for virksomhederne, men også en usikkerhed og kilde til væsentlig disruption af gamle forretningsmodeller.

Store virksomheder vil gå ned, og stater vil gå glip af mulighederne i denne udvikling, fordi de ikke har nødvendige kompetencer og forudsætninger for at konkurrere i en verden med kunstig intelligens alle vegne. Produktion og afkast vil flyde til de virksomheder og lande, der forstår at bruge den nye teknologi bedst og med den mest fornuftige regulering.

3 ting afgør risikoen i din privatøkonomi – Finanshuset Fredensborg

Det gode råd: Bliv i markedet og styr din risiko

I den beskrevne situation kan du blive fristet til at vælge at ligge kontant med en større del af din formue. Det vil dog være en dårlig idé at gå ud af markederne. Dels fordi ovenstående og tilsvarende analyser kan tage fejl. Desuden giver obligationer med meget lav risiko i øjeblikket som nævnt et positivt afkast efter inflation (og  skat for de fleste).

Derfor bør du have investeret i obligationer og aktier med god spredning, og du bør som dansk investor have fast ejendom (ikke nødvendigvis meget gæld). Det har vi skrevet om før, men det er vigtigere nu, end det har været meget længe.

I 2024 følger vi derfor op på den makroøkonomiske udvikling lidt oftere, end vi plejer her i FinansNYT og dykker længere ned i nøgletallene for eksempelvis Kina og Indien. Vi står lige nu ved en skillevej, hvor du som investor skal være parat til at sadle om og tilpasse din strategi meget hurtigt.

Relaterede Nyheder