fbpx
Sådan skal du investere i obligationer

Sådan skal du investere i obligationer

Hvordan skal du investere i obligationer – det er ikke helt nemt selvom kreditrisikoen på eksempelvis realkreditobligationer er lav. Obligationer bør være en del af din formue på lige fod med aktier. Men der er nogle ting, du bør være opmærksom på.

Invester både i aktier og obligationer

Du bør tænke i både aktier og obligationer, når du vælger dine investeringer. Det betyder dog ikke, at du skal have både aktier og obligationer i alle dine forskellige porteføljer.

Du kan for eksempel sagtens fokuserer på obligationer i en aldersopsparing eller kapitalpension, der skal udbetales inden for kort tid. Og du kan fokusere på aktier i din portefølje i frie midler for at udskyde skat. Men i din samlede formuesammensætning bør begge typer værdipapirer udgøre en andel af dine investeringer.

Er obligationer bedre end aktier? – Finanshuset Fredensborg

Obligationer har flere slags risiko

Mange ser kun obligationer som et værdipapir med lav risiko. Det er dog langt mere kompliceret end som så.

Selvom obligationer med lav kreditrisiko kan ses som sikre papirer, er der for eksempel betydelig kursrisiko på lange obligationer, selvom du kan forvente et meget stabilt renteafkast. Lav kreditrisiko betyder, at risikoen på udsteder er lille (udsteders kreditrating er høj), det gælder eksempelvis danske realkreditobligationer.

Du skal også forholde dig til geninvesteringsrisikoen, når du investerer. Det drejer sig om, hvad du skal gøre med de penge, du får tilbage i renteafkast og udtrækninger. Skal de bruges, er det nemt, men skal de geninvesteres, bør du have en strategi for, hvordan det skal ske.

Kursudvikling på 4 % fast rente, 30-årig obligation med udløb i 2053 fra åbning 13/6-2022 til 19/12 2023. Kilde: 4NYK01EA53, 4NYK01EA53, (DK0009537417) – Nasdaq (nasdaqomxnordic.com)

Som det fremgår af figuren, har kurserne varieret meget siden åbning af obligationsserien. Når renterne falder, stiger kurserne – det er en paritet. Det er en fast sammenhæng, der gælder, når prisdannelsen er effektiv.

Effektiv prisdannelse er vigtigt, fordi små serier ofte ikke handles – eller handles sjældent – og det gør, at prisdannelsen ikke er effektiv, og kursen derfor ikke afspejler værdien pålideligt. Det kan være både godt og skidt i det enkelte tilfælde, men som investor bør du som hovedregel undgå at investere i illikvide serier.

Banker hindrer investering i obligationer – Finanshuset Fredensborg

Vælg en portefølje af obligationer

Det er helt sikkert nemmere at investere i obligationer gennem en investeringsforening. Men om det også er det bedste for dig, er en helt anden sag. Investeringsforeninger giver dig en anden likviditet, og dine omkostninger i porteføljen bliver nok også lidt større. Til gengæld får du mindre administration og mulighed for bedre spredning i porteføljen.

Nogle investorer foretrækker investeringsforeninger, men for rigtig mange er investering i realkreditobligationer et bedre alternativ. Det er dog relativt nyt, at det er sådan. Negative renter på obligationer har længe gjort, at de fleste har søgt en blanding af danske og udenlandske obligationer, for at få muligheden for et positivt afkast (mod en højere risiko vel at mærke).

For mange investorer er det bedste derfor at plukke en buket af obligationer med en likviditet og risiko, der passer til dét, de skal bruge porteføljen til.

Der bør være både korte og lange obligationer i porteføljen. De kan have kort variabel rente, hvor kursen er meget sikker, og de kan have fast rente med stor kursusikkerhed men sikkert renteafkast. Det et godt for de fleste at have begge dele med i buketten.

I en obligationsportefølje af denne type kan du forvente et afkast på cirka 3,5-4,5 % afhængig af din risikoprofil. Set over de seneste 10 år, er det et ret godt afkast, og i øjeblikket er realafkastet endda positivt.

Har du ikke obligationer i din portefølje, bør du kontakte din investeringsrådgiver. Har du ikke en uafhængig investeringsrådgiver, kan du få en uforpligtende samtale og høre om, hvad uafhængig rådgivning kan gøre for dig

12 anbefalinger om investering i obligationer – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder