fbpx
12 anbefalinger om investering i obligationer

12 anbefalinger om investering i obligationer

Penge- og Pensionspanelet, der hører under Finanstilsynet, er kommet med 12 anbefalinger til investering i obligationer.

Investering i obligationer bliver ofte gjort mere kompliceret, end det er. Lyt ikke til alle de udokumenterede råd, der bygger på forudsigelser om, renten stiger eller falder. Finanshuset i Fredensborg anbefaler derimod, at enhver rådgivning tager udgangspunkt i, at renten netop ikke kan forudsiges. Du skal hellere se på, hvilken risiko du kan tåle at tage.

Hvis du bruge anbefalingerne, har du et godt udgangspunkt for at investere bedst muligt i obligationer.

Aktier eller obligationer

12 anbefalinger om obligationsinvesteringer

1. Du skal afklare, om det overhovedet er relevant at betragte obligationsinvesteringer.

2. Få overblik over din samlede økonomi. Du skal kun investere i obligationer, hvis du har tilbagebetalt din gæld.

3. Afklar din risikoprofil.

4. Hvis du benytter din obligationsinvestering som en opsparing, skal du fastslå, hvilket fremtidigt betalingsmønster du ønsker.

5. Hvis du ikke har nogen forventning om, at et salg før udløb bliver relevant, kan det være en god ide at investere i mindre likvide obligationer.

6. Hvis du ikke vil acceptere nogen usikkerhed mht. de fremtidige betalingers størrelse, skal du investere i inkonverterbare, fastforrentede obligationer udstedt i danske kroner af enten den danske stat eller et dansk realkreditinstitut.

7. Hvis du alene investerer i danske stats- eller realkreditobligationer, skal du normalt højst investere i fem individuelle obligationer.

8. Hvis du vil acceptere en mindre usikkerhed mht. de fremtidige betalingers størrelse, er der flere muligheder inden for stats- og realkreditobligationer.

Image link

Få mere ud af dine investeringer

Få en investeringsplan med lave omkostninger
og en risiko, der passer til dig

9. Hvis du vil investere i danske statsobligationer og danske realkreditobligationer, skal du gøre det ved direkte investering i stedet for gennem en investeringsforening.

10. Hvis du ikke er villig til at acceptere en vis risiko for, at obligationen misligholdes, skal du investere i enten danske statsobligationer, danske realkreditobligationer eller tilsvarende højt ratede udenlandske obligationer.

11. Hvis du kan acceptere en vis risiko for misligholdelse, kan du godt investere i virksomhedsobligationer, såvel danske som udenlandske, samt emerging markets obligationer og high yield obligationer.

12. Hvis du ønsker at investere i udenlandske obligationer, kan det ofte være en fordel at gøre det gennem en investeringsforening eller via en ETF (exchange traded fund).¨

Læs om Investering i aktier

Relaterede Nyheder