fbpx
Få virksomhed og privatøkonomi til at spille sammen

Få virksomhed og privatøkonomi til at spille sammen

Som virksomhedsejer gælder det om at få din virksomhed og privatøkonomi til at spille sammen til størst mulig gavn for begge dele.

”Hemmeligheden” består i, at udnytte dine muligheder optimalt ved at være opmærksom på følgende tre ting:

  • Udnytter du de skattemæssige forhold i virksomheden godt nok?
  • Har du hverken for lidt eller for meget opsparing i virksomheden?
  • Har du den rette risiko i forhold til mine investeringer i virksomheden?

Hvordan du får det bedste ud af din økonomi afhænger af den virksomhedsform, du har valgt. Det er vores erfaring i Finanshuset i Fredensborg, at de fleste virksomhedsejere kan forbedre deres samlede økonomi betydeligt, hvis de bare udnytter deres muligheder inden for skat, opsparing og risiko.

Spar op i privatøkonomien og spar i skat

Det bedste sted du kan spare op er normalt i privatøkonomien. Virksomhedsskatten er nemlig 25 %, mens skatten ofte kan udskydes eller reduceres til 15 % i privatøkonomien. Hvis du betaler topskat, vil det derfor være en bedre ide at indbetale til pension end at spare op i virksomheden. På den måde spreder du din indkomst over tid og reducerer dermed din skat.

Hvis du driver virksomhed i selskabsform, må du udbetale udbytter. Her er marginalskatten lavere på udbytteskat + selskabsskat end marginalskatten i den personlige indkomst, hvis du har topskat af sidst tjente krone – dog kun op til 48.300 p.a. (96.600 kr. for gifte). Herefter er det faktisk det modsatte der er gældende. Det skal typisk planlægges godt idet løn skal udbetales i regnskabsåret, mens udbytter udbetales efter regnskabsåret.

Løn eller udbytte?

Pas på opsparingen og invester rigtigt

Du har brug for en opsparing i din virksomhed, men den må ikke blive for stor, for så kommer du til at betale for meget skat.

Investeringer er en vigtig del af din virksomheds udvikling. Du skal derfor være opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvordan du må investere din opsparing.

Hvis du har en personligt ejet virksomhed, så er der begrænsninger på, hvad du må investere i. Denne begrænsning kan hurtigt blive betydningsfuld, hvis du har mange penge, du ønsker at investere. Omvendt er et selskab ikke omfattet af begrænsninger på, hvilke investeringer du må lave. Dermed er du friere stillet, når du skal lave en strategi for din opsparing i selskabet.

Som virksomhedsejer bør du få set alle disse forhold igennem en gang om året inden regnskabsårets udløb. Det er ikke småpenge, vi taler om, ofte vil det være mange hundrede tusinde kroner i sparet skat, mindre omkostninger eller merafkast på formuen, vi ser over tid.

Få uafhængig økonomisk rådgivning om virksomhed og privatøkonomi

Relaterede Nyheder