fbpx
Fortsætter nedturen?

Fortsætter nedturen?

Fortsætter nedturen på aktiemarkedet? Hvordan udvikler økonomien sig fremover? Skal du sælge, købe eller beholde? Hvad er vigtigst i forhold til dine investeringer lige nu?

Vanskeligt år for investering

2022 har været et meget vanskeligt år for investeringer. Starten af året var præget af negativ stemning, og det blev kun værre, efter Rusland invaderede Ukraine. Dertil kommer, at inflationen er steget voldsomt, og renterne er fulgt med.

USA’s økonomi er i recession, og Kina må konstatere den laveste vækst i årtier. Europa er som helhed ikke i recession, men en gældskrise truer i Sydeuropa. Det er langt mellem de gode nyheder om økonomien i øjeblikket.

Et lyspunkt er, at det trods alt ikke går værre med den globale økonomi efter 2 år med Corona. Coronaepidemien har naturligvis ikke været gratis. Inflationen er en konsekvens af coronakrisen, og derfor er den globale økonomiske situation kun midlertidig. Spørgsmålet er, hvad der kommer efter, krise eller vækst?

Sådan klarer du en krise – Finanshuset Fredensborg

Bliv i markedet

Det vil tage tid, inden markederne genvinder tilliden, men erfaringsmæssigt er lang tid på aktiemarkedet snarere måneder end år. Mulighederne for store gevinster i 2022 bliver dog sandsynligvis ganske få. Situationen er for usikker. Endnu ved vi ikke, om efteråret bringer en ny bølge af coronavarianter, og om Kina fortsat vil lukke millionbyer, hver gang der findes nogle få smittede.

Vi må dog forvente en normalisering af inflation og renter i sidste del af 2022. Priserne på olie har eksempelvis stabiliseret sig, så inflationen på dette felt er tilbage til normalen. Derimod er priserne eksploderet indenfor mange grupper af fødevarer, og det får husholdningerne til at holde igen med anskaffelser og forbrug.

Renteudviklingen på 30-årigt realkredit-obligationslån 01.01.2007-22.06.2022. Kilde: Jyske Bank

Aktieafkastene bliver derfor lave i 2022. Til gengæld er obligationsrenten højere end længe, og det kan give dig lidt renteafkast. Sikre danske obligationer giver historisk set normalt et mere positivt renteafkast, eksempelvis giver en 30-årig obligation en rente på cirka 4 %.

I 2023 må vi regne med, at inflation og renter finder et mere stabilt leje, der giver bedre betingelser for vækst. For dig gælder det om at blive i markedet og finde den rette kombination af obligationer og aktier, der giver den risiko, du ønsker. Du skal ikke vente ved at gå ind til 2023.

OMX C25 Index januar-august 2022. Kilde: Nordnet
OMX C25 Index 2018-2022. Kilde: Nordnet

Du skal have en lang horisont som investor, så kurven for 2022 ovenfor viser kun et delresultat for 2022. Den siger ikke noget om dit afkast fremover. Historiske afkast kan ikke bruges til at forudsige fremtidige afkast. Ser du på udviklingen i danske aktier de seneste 5 år, bliver billedet et helt anderledes.

Den størst trussel mod din økonomi – Finanshuset Fredensborg

Hold hovedet koldt

Investering i aktier er ofte et spørgsmål om at holde hovedet koldt. Du tager fejl, hvis du tror, at aktier giver afkast altid, men det er også en fejl, hvis du tror, at du kan forudsige, hvornår de giver afkast. Aktiekurserne er uforudsigelige.Hvis de kunne forudsiges, ville de jo allerede have rettet sig.

Det handler om forventninger til fremtidig indtjening, derfor er det så vigtigt, at du forholder dig til vækst, inflation og renter. Derfor er de næste måneder også analytisk interessante at holde øje med. Er uroen overstået så vil væksten hurtigt komme, men er den ikke væk, så vil de fortsat være et svært aktiemarked vi ser på i 2023.

Image link

Få mere ud af dine investeringer

Få en investeringsplan med lave omkostninger
og en risiko, der passer til dig
Relaterede Nyheder