fbpx
Sådan klarer du en krise

Sådan klarer du en krise

Hvordan håndterer du økonomien, når krisen truer? Kan du din krisestyring, når krisen rammer? Sådan nedbringer du usikkerhed i privatøkonomien.

Når verdensøkonomien skranter, og kriseskyerne samler sig betænkelig nær på Danmark, forbruget er dalende, eller boligmarkedet går i stå ved udsigten til en stigende arbejdsløshed, breder usikkerheden sig. Så spørger du måske dig selv, hvordan klarer jeg krisen?

Når krisen truer – økonomisk overblik og planlægning

Er du urolig for, om din økonomi kan hænge sammen, hvis du bliver arbejdsløs eller på anden måde bliver presset økonomisk? Du kan let blive revet med af dramatiske overskrifter og nøgletal i medierne. Men du skal ikke se på prognosen for samfundet, du skal derimod vurdere din egen personlige situation.

Det bedste middel mod frygt for arbejdsløshed, tab af erhvervsevne, finanskrise, stigende renter eller andet, der truer din økonomi, er at skabe sig et overblik over, hvad det vil have af konsekvenser for privatøkonomien. Det værste er nemlig oftest frygten for det uvisse.

Det er derfor vigtigt, at du skaber dig et overblik over din situation og dine handlemuligheder. Her er det grundlæggende redskab til at få overblik over din økonomi et budget, hvor du tager udgangspunkt i dine faste og faktiske udgifter til forbrug.

Få overblik – hvad koster krisen for dig?

Første trin i en krisestyring handler om at få overblik over din situation.

 • Vurder risikoen for, at arbejdsløsheden rammer dig eller din familie
 • Undersøg, hvilken virkning det vil have på din økonomi, hvis du eller en i din familie bliver arbejdsløs, og jeres forbrug i øvrigt forbliver uændret
 • Regn ud, hvor mange penge du kommer til at mangle
 • Få overblik over størrelsen på din likvide formue og reserver
Image link

Få tryghed om økonomien

Få gennemgået økonomien af en erfaren rådgiver
og få anbefalinger til en økonomisk tryg fremtid

Gør dig kriseparat

Viser det sig, at du ikke har den fornødne buffer i din privatøkonomi, bør du gøre det der er nødvendigt for at få sikkerhed og balance i din økonomi:

 • Sæt et mål for, hvor mange reserver du ønsker at have – det skal være så tilpas mange, at du får ro i maven.
 • Nedsæt dit forbrug for at opbygge flere reserver, hvis det er nødvendigt.
 • Optag lån og kreditter (som reserve), f.eks. med sikkerhed i bolig, hvis ikke andet er muligt. Hvis du først har mistet jobbet, kan det være svært at få nye kreditter!
 • Sælg evt. aktiver fra, men vær forsigtig med det. Aktiver er normalt ikke meget værd i en lavkonjunktur.
 • Revider løbende, om du har reserver nok – og lev så normalt igen uden frygt for usikkerhed økonomien.

Sådan sikrer du økonomien inden næste krise

Når krisen rammer – krisestyring

Hvis krisen rammer, og du eller en af dine nærmeste f.eks. mister sit arbejde, så må du aktivt forsøge at kontrollere situationen.

Det første, du bør gøre, er at vurdere, hvor længe kriseperioden mon vil vare. Det er vigtigt at nøjes med at planlægge for en overskuelig periode, f.eks. et eller to år.

Du bør dernæst foretage en systematisk analyse af din økonomi og dine handlemuligheder. Undersøg, om din arbejdsgiver evt. betaler for økonomisk rådgivning i forbindelse med din afskedigelse.

Mange virksomheder ser det som deres opgave at hjælpe deres ansatte videre på en positiv måde, det skaber ro i økonomien for de afskedigede og en god stemning blandt de tilbageblivende lønmodtagere.

Du bør under alle omstændigheder skabe dig et overblik over din daglige økonomi med et budget, som beskrevet ovenfor.

Læg et budget og få en bedre privatøkonomi

Tilpas din økonomi

Her er en tjekliste til, hvordan du kan justere din økonomi og komme bedre igennem krisen:

 • Fastsæt et minimumsrådighedsbeløb (det du bruger på husholdning og tøj mm.).
 • Skær i de faste udgifter, indtil de samlede udgifter ikke overstiger dine/jeres indtægter efter skat i kriseperioden.
 • Hvis det ikke er muligt, så frigør formue til at dække underskuddet.
 • Hvis det heller ikke er muligt, så frasælg aktiver (bil, hus og andet).
 • Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så indgå aftale med kreditorer om længere betalingslængde/frist.
 • Revider løbende dine muligheder for enten at ophæve krisestyringen, (fordi du har fået job eller andet) eller forlænge kriseperioden, hvis der kommer mere negativt ind i økonomien.

Selv om det kan være nogle ubehagelige valg, du er nødt til at tage, og det gør ondt at sælge bilen eller sommerhuset, vil du sandsynligvis føle dig befriet, når det er gjort. Du behøver ikke længere at tænke på, hvad der skal ske – du ved, hvordan de skal komme igennem kriseperioden. Sandsynligvis er det ikke så slemt, som du tror – hvis du altså tager hånd om problemet med det samme.

Er du usikker på, om din økonomi kan modstå en krise, så få en økonomisk gennemgang af en erfaren uafhængig rådgiver.

5 råd til din privatøkonomi i en krisetid

Relaterede Nyheder