fbpx
Hvad du bør vide inden et forældrekøb

Hvad du bør vide inden et forældrekøb

Hvilke fordele er der ved et forældrekøb? Hvad bør I vide inden I beslutter jer? Er forældrekøb den rigtige løsning for jer? Er der andre og bedre muligheder?

Hvad er fordelene?

Der er flere fordele ved et forældrekøb.

  • Først og fremmest giver det mulighed for at hjælpe børn med en studiebolig, på et særdeles vanskeligt boligmarked.
  • Et forældrekøb kan i øjeblikket finansieres med en forholdsvis lav ydelse, der giver en lav belastning af likviditet fremover.
  • Jeres søn eller datter kan søge boligsikring til at dække en del af huslejen. Det forudsætter dog, at der er udarbejdet en lejekontrakt.

Ikke desto mindre er det en god ide at tænke sig grundigt om, inden I beslutter jer for et forældrekøb. Som udgangspunkt er forældrekøb ikke en god investering, medmindre to eller flere børn kan gøre brug af lejligheden.

3 grunde til at investere i en ejerbolig

Inden I beslutter jer

Der er en række forhold I bør overveje, inden I beslutter jer.

Som med alle investeringer, er der en risiko for at tabe en del af pengene. Overvej derfor om I kan tåle denne risiko i jeres økonomi. Kan I leve med det størst mulige tab?

Har I tilstrækkeligt økonomisk råderum til et forældrekøb? Kan I leve, som I gerne vil, med ydelse på lån og andre udgifter ved lejligheden? Har I det nødvendige overblik over jeres økonomi til at svare på dette?

Hvor lang er jeres tidshorisont? Hvor længe regner I med at eje lejligheden? Normalt anbefales en tidshorisont på 10 år ved køb af fast ejendom. Hvor længe regner I med at jeres børn har brug for lejligheden, og hvad skal der ske, hvis de flytter inden beregnet?

Image link

Sparer du rigtigt op til pension?

Få en uforpligtende samtale med en erfaren økonomisk rådgiver

Alternativer til forældrekøb

Er der andre muligheder end forældrekøb, der passer familien bedre? Leje er i mange tilfælde et godt alternativ, der kræver mindre finansiering og indebærer lavere risiko i forhold til ejendomsmarkedet samt ændrede ønsker og forudsætninger.

Overvej, om der findes andre måder at hjælpe jeres børn end ved et forældrekøb. En lejelejlighed vil indebære en mindre risiko i jeres økonomi. I har også mulighed for at give børn et fast beløb hver år. Hvert barn kan modtage op til 68.700 kr. (2021) i gave fra hver forælder uden at skulle betale gaveafgift.

Det kan også være en mulighed at lade barnet købe og hjælpe med finansiering og afdrag af lån. Har I pengene til det eller muligheden for at låne i egen bolig, bør I overveje at give et familielån til datteren eller sønnen, så den unge selv kan købe en bolig. På den måde undgår I problematikken om skat af ejendomsavance, hvis boligen stiger meget i værdi.

Er forældrekøb rigtigt for jer?

Ejer eller andel?

Både ejer- og andelslejligheder kan i princippet købes som forældrekøb. Kvadratmeterprisen vil oftest være billigere for andelslejligheder, til gengæld er det dyrere at finansiere købet med lån i lejligheden. Men hvis det er muligt at finansiere købet med lån i forældrenes ejerbolig, så kan en andelslejlighed vise sig at være den billigste løsning.

Inden I køber en andelslejlighed, er det vigtigt at få en uafhængig vurdering af foreningens økonomi. Er der høj gæld og lån med renteswap i ejendommen kan det få stor betydning for værdien af andelen og størrelsen på fællesomkostningerne.

Forældrekøb af andelsbolig som studiebolig

Er udlejning mulig?

Uanset om der er tale om en andelslejlighed eller en ejerlejlighed, er det vigtigt at undersøge, om det overhovedet er tilladt at fremleje lejligheden og hvor længe.

I de fleste ejerforeninger er dette ikke noget problem, men i langt de fleste andelsboligforeninger vil man helst undgå udlejning, hvorfor det typisk ikke er tilladt i henhold til vedtægterne.

I bør derfor indføre et advokatforbehold i købsaftalen, så I får mulighed for at spørge jeres advokat til råds.

Udlejning til andre end børn

Skal hele eller dele af lejligheden lejes ud til andre end børnene kan det give problemer. Det kan fx være svært eller helt umuligt, at opsige lejere uden en meget god grund, hvis lejligheden lejes ud, efter datteren eller sønnen er flyttet. Lej derfor kun ud til mennesker, I kender godt og stoler på.

Læs om faldgruber ved udlejning i artiklen: Pas på når du udlejer ejerboligen

Hvad skal huslejen være?

Det ville være ganske enkelt, hvis I kunne sætte huslejen efter de udgifter, I har ved lejligheden for ejer/andelshaver (forældrene), men sådan er det bare ikke.

Lejen skal være rimelig, men hvad vil det sige? Først og fremmest må lejen ikke være for billig. Ellers risikerer lejer at blive beskattet af forskellen mellem den opkrævede leje og markedsprisen. Det kan derfor være en god idé at spørge en ejendomsmægler, hvad markedslejen er for en sådan lejlighed. I yderste konsekvens kan man få Huslejenævnet til at tage stilling til, hvad lejen bør være.

Udlejning af en bolig er omfattet af lejeloven. Derfor bør I lave en lejekontrakt, selvom det er jeres eget barn I udlejer til. En lejekontrakt er også en forudsætning, hvis der skal søges boligsikring.

Skatteforhold

Nettolejeindtægten (dvs. lejeindtægten minus driftsudgifter ekskl. renteudgifter og evt. udgifter til forbedringer) på et forældrekøb beskattes som personlig indkomst, mens renteudgifterne beskattes som kapitalindkomst. Med de nye regler fra 2021 gælder det også, hvis du har valgt at have forældrekøbet i virksomhedsskatteordningen.

Beskatning i forbindelse med salg

En eventuel gevinst ved salg af lejligheden vil blive beskattet som positiv kapitalindkomst med 47,5 %, hvis I ikke selv har beboet lejligheden.

Et evt. tab ved salg af lejligheden vil derimod normalt ikke give fradrag. Der er altså en skattemæssig asymmetri mellem skat på gevinst og fradrag for tab.

Rådgivning om forældrekøb

Når I som forældre køber en bolig til jeres barn, er det en stor investering, der har betydelige konsekvenser for privatøkonomien mange år frem. Det kan lyde enkelt blot at købe en lejlighed til sit barn, men der er en lang række forhold – både økonomiske og juridiske, som bør afklares, inden I tager beslutningen.

For at sikre at I træffer de rigtige beslutninger, bør I skaffe jer et godt overblik over jeres privatøkonomi, og hvordan den kommer til at udvikle sig fremover. En gennemgang af en uafhængig økonomisk rådgiver vil give jer dette overblik.

Det kan også være en god ide at få hjælp til forhandling af pris, udfærdigelse af købsaftale og lejeaftale i forbindelse med købet fra en uafhængig juridisk rådgiver, der kan hjælpe med købet alt efter jeres behov.

Få uafhængig rådgivning til forældrekøbet

Relaterede Nyheder