Kan ejendomsskatterne afskaffes?

Kan ejendomsskatterne afskaffes og finansieres ved at fjerne rentefradraget og indføre en ny ejendomsavancebeskatning? Hvad betyder det for dig? Ejendomsskatterne grundskyld og ejendomsværdiskat er formueskatter. Vi har ikke mange formueskatter i Danmark, men vi beskatter formue i fast ejendom. Skat på boliger og sommerhuse en sikker indtægt for staten, fordi huse jo ikke kan flyttes ud af landet på samme måde som andre værdier og fx arbejdskraft. Boligejerne kan altså ikke undgå ejendomsskat på nogen måde, det er en sikker indtægt for statskassen, og alle har jo behov for sikre indtægter – også staten.

Afskaf ejendomsskatterne

De konservative foreslår, at vi afskaffer ejendomsskatterne og i stedet indfører en skat på gevinsten ved salg, det vil sige ejendomsavancer. En sådan skat bliver svær at beregne. Som det er tilfældet med den realisationsbeskatning, der er på aktier ejet som frie midler, vil den kun give staten indtægter i år med gode afkast. En realisationsbeskatning på fast ejendom vil desuden lægge en dæmper på lysten til at købe og sælge boliger og sommerhuse. Indefrys ejendomsskat

Afskaf rentefradraget

Alene de nævnte forhold gør det meget svært at gennemføre forslaget, men det kan dog lade sig gøre, hvis det er muligt at finde sikre indtægter et andet sted. Det kan gøres ved at sænke eller helt at fjerne rentefradraget. Det er dog ikke sikkert, at ejedomsskatter og rentefradrag helt modsvarer hinanden. Det er dog et mindre problem, som kan løses med lidt politisk vilje med lidt regulering. Som det ser ud er værdien af rentefradraget dog mindre end provenuet på ejendomsskatterne, så der skal findes indtægter andre steder før regnskabet går op. Det største problem ved at afskaffe ejendomsskatterne og rentefradraget er dog, hvordan det påvirker boligejernes økonomi. Det er langt fra sikkert, at regnestykket går op for den enkelte bolig- og sommerhusejer. Din privatøkonomi kan ændre sig helt ved en sådan skatteomlægning. Nogle vi tjene på det, andre vil tabe, og det er ikke småpenge, vi taler om. Det afhænger af, hvor du bor, og hvor store lån du har i boligen. Har du betalt for meget i ejendomsskat?

Vindere og tabere

Familier der lige har købt hus, bliver hårdere ramt end pensionister, der har betalt af på lån i 30 år og er næsten gældfri. Kort sagt taber børnefamilierne, og pensionister tjener på det, hvis det indføres over en nat. Derfor skal en sådan ændring ske meget langsomt eksempelvis over 10-20 år, hvis det ikke skal få ødelæggende konsekvenser for nogle familier. Bliver den sparede ejendomsskat brugt til at afdrage gæld, vil renters rente-effekten på længere sigt forbedre familiernes økonomi væsentlig. De største tabere ved denne del af skatteomlægningen bliver banker og realkreditselskaber, fordi danskerne på længere sigt formodentlig bliver mindre tilbøjelige til at optage lån, når rentefradraget er væk. Det vil få den positive virkning, at danskernes privatøkonomi bliver mindre konjunkturfølsom, og det er slet ikke så tosset endda. Har du betalt for meget i ejendomsskat?

Afskaf ejendomsskatter og rentefradrag nu

Det bedste tidspunkt at fjerne rentefradraget er, når renten er lav, for her er værdien af rentefradraget mindst for husholdningerne. Lige nu er den bedste mulighed, der har været i de seneste 30 år. Der er dog to forhold, der skal afklares, inden det konservative forslag kan gennemføres. Staten skal finde en anden sikker kilde til skatteindtægter, og så skal omlægningen planlægges meget præcist. Men gør man det, så kan det faktisk lade sig gøre, at afskaffe ejendomsskatterne.  
Relaterede Nyheder