fbpx
Nye nøgletal er blandede bolsjer

Nye nøgletal er blandede bolsjer

De nye nøgletal er en pose blandede bolsjer. De peger ikke direkte mod en recession, men helt godt er det heller ikke. De kommende måneder bliver afgørende.

Dansk industri præsterer suverænt

Analyse. Dansk økonomi giver recessionen modstand, sådan kunne overskriften på denne artikel også have lydt. På trods af at Danmarks betalingsbalance forværredes, steg industriens produktion mod slutningen af 2022, hvilket den ikke gjorde i eksempelvis Storbritannien og Tyskland.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret. Tal for november 22 for Sverige, Tyskland, Storbritannien og EU-27 er ikke med.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret. Tal for november 22 for Sverige, Tyskland, Storbritannien og EU-27 er ikke med. Kilde: NYT: Dansk industri klarer sig godt internationalt – Danmarks Statistik (dst.dk)

Det er imponerende, at den danske industriproduktion har distanceret andre lande på den måde. Det er et klart tegn på, at dansk industriproduktion præsterer enestående suverænt i international kontekst. Over de seneste 3 år (inkl. coronaperioden) er produktionen steget betydelig mere, og der var næsten intet fald under Corona. Det er naturligvis ikke det eneste, der afgør, om økonomien går i recession de kommende måneder, men det er alligevel opløftende.

Hold øje med 5 dele af din økonomi i 2023 – Finanshuset Fredensborg

Nøgletal er bedre end forventet

Derimod er betalingsbalanceoverskuddet faldet, antallet af konkurser steget og eksporten er generelt faldet. Så det er ikke godt nyt over hele linjen, som det fremgår af graferne.

Graf over betalingsbalancens løbende poster december 2019 til november 2022
Graf der viser antallet af konkurser i aktive danske virksomheder fra januar 2020 til november 2022
Graf der viser eksporten af varer og tjenester fra december 2019 til november 2022

Kilde: Et overblik over dansk økonomi – Danmarks Statistik (dst.dk)

Det er dog svært at være utilfreds med tallene, da forventningerne var en del værre. Inflationen, som alle holder øje med, er faldet. Det er det vigtigste nøgletal i øjeblikket. På trods af at inflationen ikke fortsatte det meget markante fald fra sidste måned, er det et tydeligt tegn på normalisering.

Et andet interessant nøgletal, forbrugertillidsindikatoren er fortsat rekordlav, og priserne på boligmarkedet er stadig i minus. Begge dele er med til at holde privatøkonomierne i frostboksen. Selvom beskæftigelsen fortsat er god og jobsikkerheden høj, er det ikke nok til at give ny luft til privatforbruget. Noget tyder dog på, at forbrugerne i en vis grad giver udtryk for større usikkerhed om fremtiden, end de i praksis handler efter i hverdagen. Det er langt fra sikkert, at det varer ved.

Alt i alt er det dog svært at bevare pessimismen, på baggrund de seneste nøgletal.

Forsigtig optimisme

En hurtig bedring i nøgletallene vil formentlig lette presset på renterne, og det kan blive en afgørende udvikling. Falder de danske realkreditrenter til 2-4 % i stedet for 3-5 %, betyder det for alvor noget for din privatøkonomi.

Kan vi få en situation, hvor inflationen er på cirka 4 %, ejendomsmarkedet holder status quo og renterne falder, bliver fremtidsudsigten straks bedre. I det tilfælde bliver recessionen i stedet en lavkonjunktur, og det skaber grundlag for nye positive forventninger til fremtiden.

Det danske aktiemarked har generelt udviklet sig positivt siden årsskiftet. Det betyder dog ikke at udviklingen fortsætter. Vi må forvente et besværligt år for aktieinvestorerne med op og nedture på markedet. Men husk, det er stadig bedre for dig at være i markedet end at trække sig ud, – hvis du har den rigtige risiko.

Investering i aktier – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder