fbpx
Hold øje med 5 dele af din økonomi i 2023

Hold øje med 5 dele af din økonomi i 2023

5 dele af din privatøkonomi, du skal holde øje med i 2023. Mange er usikre på, hvad der sker med deres økonomi. De fleste skal ikke bekymre sig.

Fra inflation til recession

Analyse. Hvis 2022 var inflationens år, så bliver 2023 recessionens år. Det første må følges af det andet – sådan er det, ellers trækker vi bare pinen i langdrag. Det er et spørgsmål om, hvor dyb recessionen bliver, og hvor lang tid den varer.

Hvor hårdt recessionen rammer, bliver meget forskelligt for de enkelt lande i Europa. Danmark er i en gunstig situation med fuld beskæftigelse og forholdsvis lav statsgæld. Vi bliver kun i ringe grad ramt af fald i produktionen, og den stigende rente på statsobligationer, får ikke den store betydning for statsbudgettet.

Enden på inflationskrisen – Finanshuset Fredensborg

Ny gældskrise på vej

Sådan bliver det ikke for lande som Italien, der bliver hårdt ramt af stigende renteudgifter (det er de faktisk allerede). Det samme gælder for andre lande i Europa og resten af verden med høj gæld.

Offentlig gæld i % af BNP, EU-lande. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Af figuren herover fremgår det, hvilke lande, der får udfordringer med at finansiere velfærd og udvikling i 2023. Det er muligt, at inflationen forsvinder i 2023, men til gengæld vil der med stor sandsynlighed opstå en gældskrise i eksempelvis Sydeuropa. Det kan siges at være en gentagelse af situationen efter Finanskrisen.

Denne gang er Europa dog bedre rustet til at klare udfordringerne. Mit gæt er derfor at EU-landene ret hurtigt i 2023 vil komme de gældstyngede lande til hjælp. Problemet i 2012-13 var, at usikkerheden fik lov at forplante sig i hele det finansielle system.

Nu ved vi, at EU hænger sammen, og når eksempelvis Grækenland ikke kan betale sine regninger, så er det en fordel for resten af EU, at sørge for at løse problemet hurtigt. Eksempelvis med lån på bestemte betingelser til de ramte lande.

Betingelserne bliver formodentlig reformer, som vil ændre skattesystemer, arbejdsmarked og pensionssystemer. Reformer der skal sikre flere år på arbejdsmarkedet for borgerne og effektive skattesystemer i de berørte lande. Tiltag landene vil bruge de næste mange år på at gennemføre.

3 måder krisen rammer din privatøkonomi – Finanshuset Fredensborg

Derfor bliver 2023 bedre end du tror

Trods bedre forudsætninger end mange andre lande slipper Danmark dog ikke for reformer. Der er behov for at forny reformerne fra nullerne, som skabte et økonomisk råderum. De helt nødvendige investeringer i klima og forsvar, disponerer over store dele af det nuværende råderum, og gør det nødvendigt med ny finansiering.

Går det øvrige Europa i sort, bliver krisen i Danmark meget hårdere, så vi har en interesse i at hjælpe til de kommende år. Tyskland er fortsat den vigtigste handelspartner, det vil ikke ændre sig, men der skal holdes godt øje med handelsbalancen.

De kommende år bliver renterne sandsynligvis presset ned igen på grund af recession, og fordi Danmark bliver sikker havn for mange pensionskasser. Det bliver nemt at sælge danske obligationer så længe der er tillid til dansk økonomi og det finansielle system. Det er godt for Staten, men det er især godt for dig og andre danske familier med fast ejendom. Det lægger en dæmper på krisen.

2023 bliver derfor formodentlig et bedre år, end de fleste forventer, selvom usikkerheden på jobmarkedet stiger, og chancerne er små, for at din realformue vokser. I solskinsscenariet bliver 2023 dét år, hvor inflationen finder et normalt leje, krigen i Ukraine stopper, recessionen ser bunden, og Europa viser et intakt økonomiske sammenhold. Som du måske fornemmer, er der mange usikkerheder, som kan gøre, at vi ikke ser afslutningen af krisen i 2023.

5 ting du kan gøre i en krise – Finanshuset Fredensborg

Sådan sikrer du din økonomi i 2023

I 2023 skal du være meget opmærksom på disse 5 dele af din økonomi

  1. Brug ikke mere end du tjener (medmindre du pensioneret).
  2. Tjek om du har den rigtige risiko på dine investeringer.
  3. Sørg for at din formue er spredt på mange forskellige slags aktiver.
  4. Undersøg om din økonomi er for følsom overfor udsving i renten.
  5. Sænk din risiko ved ledighed ved, om nødvendigt, at opbygge dine reserver.

De fleste danskere bekymrer sig mere om deres privatøkonomi, end de behøver, det gælder også for 2023. Din privatøkonomi får det besværligt, men det bliver ikke et umuligt år. På mange måder vil 2022 være det værste år, fordi det var året, hvor alt ændrede sig, og det meste blev værre.

Det vil formodentligt være et overstået kapitel i 2023, så du måske allerede nu kan begynde at slappe lidt mere af.

Relaterede Nyheder