fbpx
3 måder krisen rammer din privatøkonomi

3 måder krisen rammer din privatøkonomi

Kuren mod inflationen er stram finanspolitik og recession. Det er hårdt men nødvendigt. Se 3 måder krisen rammer din privatøkonomi inden for et år.

Årsager til inflation

Efter en meget lang periode med vækst er verdensøkonomien gået ned i gear. Det skyldes et sammenfald af en række forskellige faktorer, der har samlet sig til den perfekte storm for din økonomi. Alt for mange penge i cirkulation har ført til flaskehalse i produktion og arbejdsmarked – ikke mindst i Danmark. Dertil kommer krigen i Ukraine, som har skabt stor usikkerhed om fremtiden.

Nogle producenter udnytter monopollignende forhold i bestemte brancher til at skrue prisen i vejret. Det gælder eksempelvis i energisektoren, hvor russisk gas ikke umiddelbart kan erstattes med leverancer fra en anden leverandør. Det sker også i andre brancher – eksempelvis inden for handel sjældne grundstoffer.

Finanspolitikken strammes

Verdensøkonomien er kommet ud af balance i coronaperioden, og nu tager det tid at få fodfæste igen. Kuren er stram pengepolitik, så renten hæves. Det belaster privatøkonomien i familier med gæld såvel som stater med gæld så meget, at tilliden til systemet svækkes.

For at genoprette tilliden til økonomien må regeringer over hele verden vise mådehold i forbruget og stramme finanspolitikken. Gælden må ikke stige, men skal derimod afdrages, og der må ikke være underskud på budgetterne.

Lande med høj gæld, som Italien, Grækenland og Spanien bliver sat under et hårdt pres de kommende måneder og år. Det vil gå ud over befolkningen, så forbruget falder. Det er allerede virkelighed i mange lande – produktionen er faldet og recessionen er i gang.

Offentlig gæld i % af BNP, EU-lande. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Offentlig gæld i % af BNP, EU-lande. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Kuren mod inflation er recession

Kuren mod høj inflation er recession. Det kan lyde mærkeligt, men for at dæmpe inflationen, skal efterspørgslen falde. Virksomheder må lukke, borgere skal miste deres arbejde, familier må gå fra hus og hjem, formuer svinde ind …

Alle disse ulykker er trods alt bedre, end at lade inflationen galoppere afsted. Får den lov til det, undergraver det stabiliteten i den finansielle struktur. Likviditeten i pengemarkedet vil forsvinde, renterne vil nå tocifrede tal, og du kan ikke regne med en stabil værdi af din løn ved månedens udgang.

Inflationskrisen rammer privatøkonomien – Finanshuset Fredensborg

3 måder krisen rammer din privatøkonomi

1.    Værdien af din bolig

Værdien af din bolig er mindre om et år, det er højst sandsynligt konsekvensen af den faldende efterspørgsel og højere renter. Finanshuet har beregnet effekten på boligpriserne til et fald på 15-20 % over de kommende 2 år. Effekten bliver størst i områder med lav efterspørgsel, men får varige konsekvenser på formuen for boligejere i alle dele af landet.

2.    Din jobsikkerhed

Din jobsikkerhed er faldet om et år. I Danmark vil effekten sikkert være begrænset de første 6 måneder, men herefter vil krisen sætte sig i konjunkturfølsomme brancher som byggeri og eksportvirksomheder samt finanssektoren.

3.    Din realløn

Reallønnen er allerede faldet betydeligt. De kommende 12 måneder vil den tendens tage yderligere til, og du bliver nødt til at fravælge dele af dit forbrug. Du kan ikke regne med at din løn stiger, da virksomhederne bliver presset på bundlinjen. Det vil fortsætte i mindst 2-3 år, og du får svært ved at øge formuen med ekstra opsparing i den periode.

Bliver du ramt af krisen? – Finanshuset Fredensborg

Reallønsvækst i Danmark i % 1940-2022. Kilde: Børsen, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Bank.

Reallønsvækst i Danmark i % 1940-2022. Kilde: Børsen, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Bank.

Relaterede Nyheder