fbpx
Inflationskrisen rammer privatøkonomien

Inflationskrisen rammer privatøkonomien

Inflationskrisen rammer privatøkonomien hårdt. En almindelig familie skal kræve lønstigninger på 15 % for at fjerne underskuddet.

Så meget stiger dine udgifter

Du skal have en robust privatøkonomi, for at stå imod konsekvenserne af inflationskrisen. Højere priser på energi, varme, brændstof og dagligvarer er en tsunami for din privatøkonomi, der kan få langtrækkende virkninger, hvis du ikke tilpasser dine udgifter.

En beregning fra Finanshuset i Fredensborg viser, at din løn skal stige med 15 % i perioden 2022-2023, hvis du skal have dækket dine stigende udgifter. Det er kun muligt i meget få familier.

Øget lønpres trods usikkerhed

Virksomhederne vil indskrænke driften og tilpasse omkostninger det kommende 1½ år. Bestyrelser og direktioner i mange virksomheder diskuterer og igangsætter lige nu de første afskedigelsesrunder.

Efterspørgslen efter arbejdskraft aftager og lønpresset mindskes efterhånden som jobsikkerheden falder. På trods af dette er det svært at forestille sig, at prisstigningerne bare vil blive absorberet af privatøkonomierne. Vi vil se et øget lønpres, der kan give mere inflation i 2023 og 2024.

Den perfekte storm for din økonomi

Så meget koster inflationskrisen – et eksempel

Normal 2021Normal inflation 2022Ekstra pris-stigning 2022Resultat 2022Budget 2023
Inflation2 %4 %
Faste udgifter
Bolig
Ejendomsskat 20.000 400 20.400 21.216
Renovation, vandafgift m.m 8.000 160 8.160 8.486
Ydelse (Brutto) på lån – ejendom 1100.000 100.000 100.000
Varme (gas) 16.000 320 24.000 40.320 41.933
El 15.000 300 15.000 30.300 31.512
Ejendomsforsikring 8.000 160 8.160 8.486
Grundejerforening 500 10 510 530
Vedligehold 20.000 400 1.000 21.400 22.256
Diverse 6.000 120 6.120 6.365
Bil
Bilforsikring 4.000 80 4.080 4.243
Grøn ejerafgift/vægtafgift 1.000 20 1.020 1.061
Brændstof 10.000 200 4.000 14.200 14.768
Reparation & service 6.000 120 6.120 6.365
Autohjælp 2.000 40 2.040 2.122
Øvrige Udgifter
Indboforsikring 2.500 50 2.550 2.652
Ulykkesforsikring 4.000 80 4.080 4.243
Livsforsikring 4.000 80 4.080 4.243
Sygesikringen Danmark 3.000 60 3.060 3.182
Tandlæge, læge, medicin m.v. 6.000 120 6.120 6.365
Radio og TV-licens, kabel-tv, satellit 8.000 160 8.160 8.486
Telefon, mobiltelefon, internet 6.000 120 6.120 6.365
Forening, fritidsaktiviteter m.v. 6.000 120 6.120 6.365
A-kasse/efterløn 10.000 200 10.200 10.608
A-kasse/efterløn 10.000 200 10.200 10.608
Fagforening m.m 6.000 120 6.120 6.365
Fagforening m.m 6.000 120 6.120 6.365
Børneinstitution m.v. 36.000 720 36.720 38.189
Anden befordring (tog, bus m.v.) 3.000 60 3.060 3.182
Diverse 6.000 120 6.120 6.365
I alt 333.000  4.660  44.000  381.660  392.926
Variable udgifter
Husholdning120.000 2.4007.200 129.600134.784
Beklædning 30.000 600 30.600 31.824
Rejser 50.000 1.000 51.000 53.040
Gaver 20.000 400 20.400 21.216
Diverse 20.000 400 20.400 21.216
I alt240.000  4.800  7.200  252.000 264.000
Udgifter i alt573.000  9.460  51.200  633.660 656.926
Samlet inflationspåvirkning11 %4 %
Nominelt60.66023.266
Behov for ekstra bruttoløn101.10038.777

Effekten af stigende omkostninger i 2022 og 2023 for en familie med børn, arbejde og ejerbolig opvarmet med gas, benzinbil, brutto husstandsindkomst 1.000.000 Kr. fordelt ligeligt på begge. Beløb i danske kr.

Læg et budget og få en bedre privatøkonomi

Skræmmende effekter

Tabellen herover viser, hvordan en almindelig familie kan blive berørt af stigende omkostninger.

Tallene er især skræmmende, fordi de fleste danske familier har store faste udgifter, og det derfor er meget sandsynligt, at det i høj grad bliver de variable udgifter, der skal reduceres. Det bliver rejser og husholdning, der må holde for i først omgang. Af de faste udgifter giver det mening at fokusere på at reducere energiforbrug og transportudgifter. Herudover vil det være fornuftigt at investere langsigtet i alternativ varmekilde til gas og fossilt brændstof.

Overvej om du eventuelt kan reducere faste omkostninger med en variabel el-aftale, hvor elpriserne skifter time for time.

Beregningen forudsætter boliglån med fast rente, så har du variabelt forrentet lån, må du regne med en endnu større negativ effekt i økonomien. Hvor hurtigt det sker afhænger af, hvordan renten på lånet tilpasses over tid. Effekten herfra er også betydelig.

Gennemgå økonomien

Der sker sandsynligvis store ændringer i din økonomi i øjeblikket, og du bør derfor gå din økonomi grundigt igennem for at genoprette balancen.

Image link

Læg en ny plan for din økonomi

Få en plan der sikrer din formue på lang sigt
Få en uforpligtende samtale med en erfaren rådgiver
Relaterede Nyheder