fbpx
5 ting du kan gøre i en krise

5 ting du kan gøre i en krise

Forudsætningerne for din privatøkonomi har ændret sig, dét der var god latin i går, gælder ikke i morgen. Se 5 ting du kan gøre i en krise.

Forandring udfordrer

Verden har forandret sig hurtigt de seneste 2-3 år. Usikkerheden stiger, og forbrugernes og virksomhedernes tillid til fremtiden falder. Det er normalt i usikre tider, men denne gang går det hurtigere, end vi har set det tidligere.

Netop hastigheden af ændringerne er værd at lægge mærke til. Den betyder, at vi har brug for at håndtere en række problemer på samme tid: store tab i formuer, store fejl i grundlæggende økonomiske systemer, store mangler i den økonomiske politik. De er alle forhold, der skal ændres og rettes op, hvor det er svært at vælge den rette medicin.

Inflationen stiger fortsat

Verdensøkonomien er ramt af en ukendt sygdom, og medicinen virker ikke, eller den virker meget langsomt. Symptomerne er stigende inflation og råvareknaphed, og effekten er økonomisk apati og politisk ineffektivitet. Der er simpelthen ikke flere knapper at trykke på, så vi må indstille os på, at omstillingen vil tage tid.

Vi kan ikke sænke inflationen, så vi forsøger at mildne konsekvenserne for husholdninger og virksomheder, for at undgå, at luften – dvs. forbrug, produktion og investeringer, går ud af økonomien. Det er vigtigt at udjævne prisstigningerne på eksempelvis energi, varme og brændstof, men den økonomiske politik balancerer hér på en knivsæg.

Inflation og kerneinflation pr. år i % i Danmark, EU og Euroområdet, januar 2020 til september 2022. Kilde: NYT: Fortsat stigende inflation i Danmark og EU – Danmarks Statistik (dst.dk)

De seneste tal for inflationen er ikke opløftende, selvom om de er forventelige. Vi skal dog ikke længere tilbage end foråret for at se Finansministeriet forvente en normalisering af inflationen i løbet af 2022 – det er ikke sket.

Den slags fejlskøn virker selvsagt ikke beroligende på hverken finansmarkeder, forbrugere eller virksomheder. Når selv landets fremmeste økonomer rammer så meget ved siden af, må vi erkende, at vores forventninger til fremtiden må være meget usikre.

Kontrol med inflationen – Finanshuset Fredensborg

Usikkerhed og høj risiko

Vi sejler gennem tæt tåge i et ukendt farvand fuld af farlige skær, og vi har hverken søkort eller sonar. Under disse forhold må vi dæmpe fremdriften – et havari kan blive fatalt. På den anden side tågen, bliver det ikke det samme igen, der venter et helt andet landskab.

Du må indrette din økonomi helt anderledes med hensyn til rente, formueafkast, risiko og forbrug. Når renten stiger, som det er sket de seneste måneder, vil dine aktiver falde i værdi, fordi den kapitaliserede værdi af det fremtidige afkast falder. I den nye verden, du kigger ind i, må du ændre dit syn på risiko, formue (aktiver) og lån (passiver).

Det afgørende spørgsmål, som du må finde svar på, er, hvordan sikrer du realværdien af din formue fremover, og hvordan skaber du grundlaget for et langsigtet stabilt forbrug?

Med mere usikre indkomst- og formueforhold, har du brug for flere reserver, hvilket betyder, at du skal sænke dit forbrug og spare mere op. Sørg desuden for at sikre din økonomi, så du kan tåle en periode med arbejdsløshed eller faldende indkomst.

Du må tilmed regne med højere inflation og rente i en periode, men det kan også være, at den kommende recession betyder, at renten hurtigt falder igen. Spørgsmålet er, hvor langt renten så skal ned, og om den danske rente falder mere, end den gør andre steder.

5 måder at håndtere økonomien i en krisetid

Hvad kan du gøre, for at du og din familie kommer sikkert gennem krisen og godt ud på den anden side med en sund økonomi. Her er 5 ting du kan gøre for at komme gennem krisen med en fornuftig økonomi:

1.    Hæv risikoen

Vælg eksempelvis variabel rente i stedet for fast rente på dine boliglån. Det er dog ikke en fornuftig løsning for de fleste.

2.    Brug mindre

Det bliver sikkert konsekvensen for de fleste, men gør det klogt ved at tjekke de faste udgifter igennem først. Gennemgå eksempelvis udgifterne til husholdning og ferie grundigt.

3.    Arbejde mere eller længere

Arbejd mere, tag ekstra timer/vagter, eller tag et bijob ved siden af, hvis det er muligt på dit arbejde. Det kan blive nødvendigt for mange, da reallønnen er faldet.

4.    Sælg aktiver med faste udgifter

Sælg boligen, sommerhuset eller bilen (eller en af bilerne). Det kan være et fornuftigt og nødvendigt valg for at sikre økonomien på lang sigt.

5.    Kombiner ovenstående.

De fleste vil jo nok vælge en kombination af de 4 første måder at tilpasse privatøkonomien, men sørg for at få et overblik over dine muligheder, inden du gør noget.

Det nye globale økonomiske regime påvirker privatøkonomien for alle. For nogle bliver konsekvensen lille, mens det får meget store konsekvenser for andre.

Tilpas privatøkonomien – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder