fbpx
Pensionsudbetalinger falder i 2023

Pensionsudbetalinger falder i 2023

Ugens FiF. Fald i aktier og obligationer kan give dig lavere pensionsudbetalinger i 2023. Det afhænger af, hvordan din pension bliver udbetalt.

Garanti eller markedsrente

Alt peger på, at din pensionsopsparing mister værdi i 2022 efter massive kursfald på aktie- og obligationsmarkederne i løbet af året. Det kan give dig lavere pensionsudbetaling i 2023.

Er du gået på pension, og får du udbetalt en ratepension eller livsvarig pension, der ikke er garanteret (dvs. en markedsrenteordning), må du derfor indstille dig på en lavere pensionsudbetaling fra næste år.

Nedsparing: Sådan gør du det rigtigt – Finanshuset Fredensborg

Udbetalingsmåde gør en forskel

Hvor stort faldet bliver, afhænger bl.a. af, om din pension udbetales efter serie- eller annuitetsprincippet.

Bliver din pension udbetalt efter serieprincippet, får et negativt afkast i 2022 direkte betydning for dine udbetalinger i 2023. Har du eksempelvis tabt 10 % efter skat og omkostninger, bliver dine udbetalinger 10 % mindre.

Får du derimod udbetalt din pension efter annuitetsprincippet, bliver faldet formodentlig mindre. Det skyldes, at beregningen af din udbetaling for 2023 tager højde for dit forventede fremtidige afkast. Eksempelvis tages der højde for, at stigende renter, alt andet lige, må føre til et højere afkast på obligationer fremover, og at obligationer typisk udgør en stor del af pensionsopsparingen, når pensionen er under udbetaling.

Få mere ud af din ratepension – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder