fbpx
Ny mulighed for sikkert renteafkast

Ny mulighed for sikkert renteafkast

Investering i obligationer giver nu mulighed for et renteafkast på 5-6 % i op til 30 år. Det åbner nye muligheder for din portefølje, men pas på kursrisikoen.

Nye muligheder i markedet

Renterne er nu steget så meget, at du kan opnå et sikkert renteafkast på op til 5-6 % i op til 30 år. Dermed åbner der sig en helt ny verden i obligationsmarkedet. Du skal naturligvis være opmærksom på, at der er en kursrisiko, men vælger du konverterbare realkreditobligationer, har du muligheden for løbende udtrækninger.

Du har i lang tid ikke kunne regne med et særlig stort afkast af en portefølje med obligationer, det har nu ændret sig. I øjeblikket kan du eksempelvis med stor sikkerhed forvente et renteafkast på lidt mere end 30.000 kr., hvis du placerer 1 mio. kr. i obligationer med en investeringshorisont på 5 år. Har du en lang horisont, og ønsker du lav risiko på hele eller dele af din portefølje, kan du få op til 6 % i rente.

Det viser, at rentemarkederne har ændret sig væsentligt, og at du kan sammensætte dine løbende afkast i porteføljen på en helt anden måde.

Husk omkostninger og kursrisiko når du investerer i obligationer

Den korte obligationsrente i %, 1997-2022. Kilde: Obligationsrente (Tidl. byggerente) (finansdanmark.dk)

Den lange obligationsrente i %, 1997-2022. Kilde: Obligationsrente (Tidl. byggerente) (finansdanmark.dk)

Realafkastet er faldet

Et afkast på 6 % er ikke tilstrækkeligt til at give dig et positivt realafkast, når inflationen er over 10 % og kerneinflationen er næsten 7 %. Efter skat falder realafkastet endnu mere, men et afkast på 6 % i din portefølje er stadig meget bedre end 0 %.

I denne tid ønsker mange at skabe et løbende afkast, for at dække stigende omkostninger til forbrug, så de ikke er nødt til at tære på formuen. Din formue falder i værdi, men det kan du ikke gøre noget ved. Sådan er markederne lige nu, og det fortsætter et godt stykke tid endnu.

Det handler derfor om at undgå at tabe for mange penge. Det gør du ved at rebalancere din portefølje og udnytte de muligheder finansmarkederne giver. I øjeblikket har du mulighed for et højere sikkert renteafkast i finansmarkedet, det bør du overveje at få del i.

Så mange obligationer skal du have i porteføljen

Sammensæt en portefølje

Overvejer du at sælge og måske realisere et tab på nogle af dine aktier for at købe obligationer i stedet, er du på rette vej. Mange aktier har dog givet et positivt afkast de seneste 5-10 år, og rebalancering mod flere obligationer vil derfor ikke give et tab. Det er bare en ændring mod flere obligationer i porteføljen, fordi obligationer igen er kommet i valklasse.

Intet er gratis i det finansielle marked – heller ikke nu. Der er stadig betydelige risici, uanset om du vælger aktier eller obligationer med et meget sikkert løbende afkast. Det valg havde du ikke for et år siden, da afkastet på eksempelvis en 5-årig obligation var negativt.

Du bør derfor stærkt overveje at øge andelen af obligationer i din portefølje.

Aktier eller obligationer

Relaterede Nyheder