fbpx
Boligmarkedet i stå

Rentestigninger og usikker verdenssituation sætter boligmarkedet i stå. Hvad betyder det for priserne, og hvor længe varer det, inden de stiger igen?

Salget af ejerlejligheder styrtdykker

Salget af lejligheder er nærmest gået i stå, tallet har ikke været lavere siden 2011. I september måned blev der i hele landet kun solgt 926 ejerlejligheder. I de 37 kommuner med færrest salg, er der solgt 17 lejligheder, i 20 kommuner er der ikke solgt en eneste lejlighed. Blandt disse er større kommuner med mange lejligheder som f.eks. Kalundborg og Brøndby.

Vi skal tilbage til de hårde år efter Finanskrisen for at se lignende tal. At netop ejerlejlighederne i de større byer er ramt særligt hårdt, er ikke overraskende, da priserne her er steget særligt meget de seneste år. Det gør dem ekstra følsomme overfor selv små udsving i renten og på finansmarkederne. I København by er antallet af handlede ejerlejligheder faldet med 50 % fra august til september.

Antal solgte boliger i september måned i årene 2011 – 2022. Alle boligtyper. Kilde: FINANS/boligsiden.dk.

Det er dog ikke kun antallet af handler af ejerlejligheder, der falder kraftigt, det gælder alle typer boliger. Således blev der solgt 5.443 boliger i september 2022 svarende til et fald på 38 % i forhold til samme måned sidste år. Ser man på tallene for de 3 først kvartaler er der handlet 30 % færre boliger i 2022 i forhold til 2021.

Antal solgte boliger 1., 2. og 3. kvartal 2011-2022. Alle boligtyper. Kilde: boligsiden.dk Boligsalget daler kraftigt i årets 3. kvartal – Boligsiden Nyheder

Ejerboligen er din bedste investering – Finanshuset Fredensborg

Sådan falder boligpriserne

Når renten stiger og efterspørgslen på boliger falder, er den altoverskyggende effekt på din økonomi, at din bolig sandsynligvis falder i værdi. Hvor meget, afhænger af mange forskellige ting, men det vigtigste er beliggenhed.

Lige nu spiller også andre faktorer ind, eksempelvis betyder boligens varmekilde meget for salgbarheden. Også usikkerhed om fremtidige ejendomsskatter er væsentlig. Men for de fleste er det den usikre verdenssituation, der påvirker omsætningen på ejendomsmarkedet mest.

Træge boligpriser

Finanshusets analyse viser, at priserne på boligmarkedet vil falde med 15-20 % de kommende 12-18 måneder. Når det tager så lang til for priserne at tilpasse sig, skyldes det, at liggetiden i første omgang vil stige, når sælgerne ikke kan få den pris de forventer. Mange ejendomme bliver også taget af markedet.

Først når denne overgangsperiode er overstået, vil priserne for alvor falde, hvorefter der vil opstå en ny stabil ligevægt med et formodentlig lavere antal nødvendige handler.

Skulle alle, der har ejendomme til salg lige nu, sælge hurtigt, ville priserne falde meget hurtigere. Længere liggetider og faldende udbud af ejendomme afbøder effekten af stigende rente og usikkerhed om privatøkonomien.

Hvor længe varer krisen?

Begynder renten at falde i løbet af de kommende 18 måneder, – det er ikke usandsynligt, vil effekten på din formue af denne krise være til at leve med. Varer krisen meget længere end 2-3 år, vil det få varig negativ virkning på din formue og indkomst.

Du gør under alle omstændigheder klogt i at tage højde for krisen og fald i ejendomspriserne, i den måde du har indrettet din økonomi. Du bør som udgangspunkt vente med at købe og sælge fast ejendom, hvis du ikke er nødt til det.

Boligmarked under forandring – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder