fbpx
Enden på inflationskrisen

Enden på inflationskrisen

Gode inflationstal og stigende arbejdsløshed gør det muligt at skimte enden på inflationskrisen. Hav is i maven og bliv i markedet, hvis din risiko er rigtig.

Positive inflationstal

I FinansNYT skriver vi ofte om inflationen i Danmark og resten af verden, fordi det har stor indflydelse på, hvordan vi opfører os som forbrugere. Når inflationen er høj, falder reallønnen, og det får os til at holde på pengene. Usikkerheden betyder, at mange af os ikke kan fastholde det forbrug, vi har været vant til.

Der er dog stor forskel på, hvordan vi er påvirket at situationen. Nogle mærker det næsten ikke, mens andre må sælge sommerhus, bil eller andet for at klare sig. Noget alle mærker er, at priserne på fødevarer er steget betydeligt, de gælder også mange nødvendighedsvarer som mælk, smør, kaffe og meget andet.

Inflation og kerneinflation i Danmark januar 2020-november 2022 i procent. Inflationen er opgjort som den årlige stigning i forbrugerprisindekset, i forhold til samme måned året før. Kerneinflationen er opgjort som den årlige stigning i forbrugerindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer i forhold til samme måned sidste år. Kilde: NYT: Markant fald i stigningerne i forbrugerpriserne – Danmarks Statistik (dst.dk)

Lige nu ligger kerneinflationen stabilt omkring 6 %, mens inflationen er faldet til 8,9 %, så det går den rigtige vej. Læg også mærke til hældningen af inflationskurven, der viser hvor hurtigt inflationen falder. Det går så hurtigt, at vi med en vis ret kan håbe, at inflationen finder et mere normalt leje i løbet af første kvartal i 2023. Falder inflationen til 4 % i løbet af 2023, er der grund til at være tilfreds.

Kuren mod høj inflation

Til gengæld er tallene for den økonomiske vækst i Danmark og resten af verden trist læsning. Kuren mod høj inflation er lav vækst eller recession. Konsekvenserne for dig er faldende realløn og formue. Desuden er renterne steget, og det presser også privatøkonomien for de fleste.

Falder inflationen til omkring 4 % og en kerneinflation på cirka 3 % løsner økonomien op igen. Risikoen er, at faldet i realløn fører til et pres for stigende lønning i den kommende tid, og det vil være gift for mange virksomheder og betyde, at inflationen ikke falder så meget, som vi ellers kunne håbe.

3 måder krisen rammer din privatøkonomi – Finanshuset Fredensborg

Arbejdsløsheden skal stige

Håb er der også i tallene for arbejdsløsheden om end på en lidt bagvendt måde. Stigende arbejdsløshed trækker luft ud af pris-løn-presset. Det er ikke behageligt, når jobsikkerheden falder, men det er nødvendigt for at komme ud af inflationskrisen

Ændring i sæsonkorrigeret ledighed januar-november 2022. Sæsonkorrektion: jan-okt: bruttoledighed, nov: forventet bruttoledighed. Kilde: NYT: Indikator viser stigende ledighed i november – Danmarks Statistik (dst.dk)

Det er nødvendigt at følge tallene for inflation og arbejdsløshed nøje, hvis vi vil kvalificere vores forventninger til udviklingen i renter, boligmarked og aktiekurser. Disse forhold er nært forbundet.

De nævnte forhold er alle allerede afspejlet i renter og aktiekurser. Danske aktier har eksempelvis gjort comeback i 4. kvartal og renterne er faldet en smule, hvilket begge dele understøtter antagelsen om, at vi står overfor recession mange steder i verden. Så én krise kommer til at afløse en anden.

Tilpas økonomien til stigende renteudgifter – Finanshuset Fredensborg

Danmark som sikker havn

Danmarks nationaløkonomi er meget stærk i øjeblikket. Det går så godt, at Nationalbanken har solgt ud af danske kroner for at svække Kronen en smule. Spørgsmålet er, om det kan fortsætte, eller om Kronen på et tidspunkt, skal finde et nyt niveau i forhold til Euroen. Det kræver selvfølgelig, at båndet til euroen brydes, men det er vel heller ikke umuligt med så stærk en krone.

Under alle omstændigheder viser den stærke danske krone, at udlandet ser danske kroneobligationer (realkredit- og statsobligationer), som et attraktivt sted at placere midler med lav risiko til en rimelig rente. Det vil sandsynligvis presse renten længere ned med tiden, formodentlig inden for 12 måneder. Jo hurtigere inflationen falder, desto hurtigere vil det ske.

Men ikke alt er godt, væksten skal i gang igen, det er en bunden opgave i 2023. I 2024 bør det være muligt at vende tilbage til en mere normal situation i samfundsøkonomien, så du i løbet at 2024-25 kan trække vejret lettere igen.

Usikkerhed og mulighed for store afkast

Disse overvejelser er dog forbundet med stor usikkerhed, i forhold til analyse, konsekvenser og tidsperspektiv.

På trods af det, er det værd at følge udviklingen og tilrettelægge dine investeringer, så de afspejler det generelle risikobillede i verden. Høj risiko i verdensmarkederne gør det sværere at styre risikobalancen i din formue, men det vil typisk også give store afkast på et tidspunkt.

Derfor er det vigtigt at blive i markedet. Det er netop i usikre tider som nu, at du skal have lidt mere is i maven end du plejer.

Relaterede Nyheder