fbpx
Pas på unødvendig modregning

Pas på unødvendig modregning

Du kan undgå unødvendig modregning i Folkepensionens pensionstillæg. Indbetaler du til pensionsordninger, selvom det ikke er den bedste opsparing for dig?

Modregning i pensionstillægget

Får du som folkepensionist udbetalt for meget i pensioner og andre løbende udbetalinger (ekskl. Folkepension), bliver du modregnet i folkepensionens pensionstillæg. Er du enlig, begynder modregningen, når du modtager mere end 91.300 kr., og tillægget er helt væk  ved 392.100 kr. For ægtepar er modregningsintervallet 182.900-480.100 kr.

Det giver til en nettomodregning på op til cirka 19 %.

Modregning i Folkepensionens pensionstillæg – Finanshuset Fredensborg

Tvivlsom fordel ved pensionsfradrag

Når du indbetaler til ratepension eller livrente, kan du trække indbetalingen fra i skat efter gældende regler.

Betaler du almindelig bundskat, har du dog ingen skattemæssig fordel, fordi den fradragsmæssige værdi af din indbetaling er cirka 37 %, det samme som du må regne med at betale, når pengene bliver udbetalt.

Anderledes ser det ud, hvis du tjener mere end 618.370 kr. før arbejdsmarkedsbidrag og dermed betaler topskat, af det du tjener over dette beløb. Værdien af pensionsfradraget af disse midler er ca. 52 %, mens du forventelig kun skal betale ca. 37 % i skat, når du får pengene udbetalt. Det forudsætter dog, at dine samlede udbetalinger ikke er så store, at du også betaler topskat på det tidspunkt.

Ekstra pensionsfradrag

For samlede indbetalinger til pensionsordninger op til kr. 77.900 er der p.t. et ligningsmæssigt fradrag på 12 %, hvis der er mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32 % hvis der er mindre.

Hvad betyder fradraget for din pension? – Finanshuset Fredensborg

Undgå unødvendig modregning

På trods af disse fradrag vil flere opleve en modregning i pensionstillægget, da modregningen har en negativ påvirkning på op til ca. 19 %. Derudover må du acceptere at binde dine midler, så der går mindst 10 år inden du kan få din sidste krone udbetalt (på en ratepension). Derfor er der sandsynligvis en bedre måde at spare op på for dig end i en pensionsordning.

Ring til din uafhængige rådgiver, inden du beslutter hvor meget du skal indbetale på din pensionsordning. Indbetaler du for meget, kan det være umuligt at undgå modregning.

Har du ikke en uafhængig økonomisk rådgiver, er det en god ide at få en uforpligtende samtale og høre, hvordan vi hjælper dig med at få mest muligt ud af din pensionsopsparing.

Beløbsgrænser i denne artikel er for 2023.

Relaterede Nyheder