fbpx
Undgå tab når konjunkturerne vender

Undgå tab når konjunkturerne vender

Kan du undgå tab, når konjunkturerne vender? Overvejer du at sælge dine aktier for at undgå tab fra en nedtur på aktiemarkedet? Se hvad du kan gøre i stedet. 

Pas på løfter om høje afkast 

Det er naturligt at stræbe efter at få så stort et afkast af sin formue som muligt. Præcis, hvornår dette slår over i grådighed, er ikke nemt at afgøre. Ikke desto mindre er appellen til grådighed tydelig på de finansielle markeder. Det er en del af forretningsmodellen for de fleste produkter at appellere til investorernes grådighed. 

Men de finansielle markeder er et nulsumsspil, så hvis én investor skal have mere end gennemsnittet, er der en anden, der skal have mindre. I sidste ende er de eneste, der er sikre på at tjene penge, dem der tjener på handlerne – rådgiverne, bankerne og pensionsselskaberne. 

Derfor er det vigtigt, at du ser på omkostningerne, inden du forelsker dig i et løfte om et højt afkast. I praksis kan ingen forudse fremtiden på de finansielle markeder. Plus kan lynhurtigt blive til minus, som vi så det på aktiemarkedet i 2018. 

Kan du få lille risiko og et stort afkast?

Aktiemarkedet svinger 

Netop aktiemarkedet svinger meget og udsving i kurserne kan ruinere nogle den ene dag for at gøre andre hovedrige den næste. Det kan minde meget om et kasino, men sådan behøver det dog ikke at være. 

Aktiemarkedet betyder meget for danske virksomheder, hvilket også gør det vigtigt for familierne. Faldende aktiekurser kan føre til lavkonjunktur og fyringer. Frygten for dette er lav i øjeblikket, og jobsikkerheden er generelt høj – der er faktisk mangel på arbejdskraft i flere sektorer – og derfor kan vi kalde det en højkonjunktur lige nu. 

Usikkerhed i aktiemarkedet – skal du købe eller sælge?

Hvornår er afkastet størst? 

Nykredit undersøgte for nogle år siden afkast på aktiemarkedet i verdensindekset MSCI i perioden 1971-2010, efter hvornår der var investeret i perioden. 

Der er 4 stadier i en konjunkturcyklus:  

  1. begyndende højkonjunktur 
  2. højkonjunktur 
  3. begyndende lavkonjunktur 
  4. lavkonjunktur 

Der er andre navne for disse stadier, eksempelvis kaldes højkonjunktur også optur og lavkonjunktur kaldes recession, når den er værst. 

Nykredits undersøgelse viste, hvornår i perioden afkastet blev skabt. I perioder med begyndende højkonjunktur var afkastet i snit 35 % om året i den undersøgte periode. Det forudsætter, at der alene investeres når markedet stiger fra konjunkturcyklens bund. Det er altså i dette stadie, der skal investeres, hvis du går efter et overnormalt afkast. 

Omvendt er det værste tidspunkt at investere lige inden en recession med et afkast på minus 15 % om året i den undersøgte periode. Højkonjunkturen gav små 20 % og noget overraskende giver det 2 % om året at investere, når konjunkturerne begynder at falde. Det er altså kun lavkonjunkturen, der er rigtig hård ved din aktieformue. 

Pointen er dog, at du ikke kan vide, hvornår aktiemarkedet giver afkast. Derfor er din bedste strategi at lade være med at gå efter det overnormale afkast. Forsøg i stedet at undgå store tab ved at sørge for en stabil risiko i din portefølje over tid. 

Dyrt at ligge kontant 

Ovenstående pointe understøttes af nyere tal, der viser, hvor meget det betyder at være ude af markedet i perioder med stort afkast. Tallene viser, at de største afkast viser sig at komme umiddelbart efter en recession, og det derfor er meget dyrt at ligge kontant i disse dage. Det kan koste dig halvdelen af dit afkast på nogle få dage. 

Det samlede procentafkast seneste 50 år på SP 500-indekset. Kilde: C Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Baird

Det samlede procentafkast seneste 50 år på SP 500-indekset. Kilde: C WorldWide  Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Baird 

Du ville have mistet cirka halvdelen af dit afkast, hvis du havde du været ude af markedet i de 10 dage med størst afkast de seneste 50 år. Du ville have et negativt afkast, hvis du lå kontant 100 forkerte dage de seneste 50 år – det er kun to dage om året… 

Det kan være meget dyrt at forsøge at undgå tab ved at ligge kontant, hvis du gætter forkert. Min konklusion og anbefaling til dig er derfor, at det er vigtigere at bevare muligheden for at få del i de store gevinster end at undgå de store tab. Derfor skal du aldrig ligge kontant. Dine penge skal være investeret hele tiden, og du må derfor også acceptere, at der vil være perioder, hvor du får et negativt afkast.  

Det er nemlig grundlaget for, at du får det bedste positive afkast i fremtiden, og det er din bedste mulighed for at undgå at stå tilbage med sorteper på de finansielle markeder. 

Aktier er stadig vigtige i din formue

Relaterede Nyheder