fbpx

Lav rente lokker dig til høj risiko

De seneste år har den korte rente været negativ. Alt tyder på, at de meget lave renter er kommet for at blive – mindst nogle år endnu. Men pas på – den lave rente lokker dig til at øge din risiko.

Renten spiller en helt central rolle for to dele af din privatøkonomi, dine lån og din opsparing.

Lånerisiko

På lånesiden, hvor renterne er lave på banklån og endnu lavere på realkreditlån. Her kan du endda få negativ rente på lån med variabel rente med rentetilpasning op til hver 8. år (F8-lån). Det er isoleret set en fordel for dig, da du kan finansiere din bolig og dit forbrug billigt.

Situationen med en negativ rente eller en tæt på nul ser ud til at fortsætte i flere år frem. Har du derfor en sund økonomi, kan der være god fornuft i at fravælge ”forsikringen” mod højere lånerente ved at vælge variabel rente i stedet for fast rente.

Det øger ganske vist risikoen i din økonomi, men det er i sig selv ikke nødvendigvis dårligt. Du skal blot være bevidst om din risiko og være sikker på, at du har et solidt økonomisk råderum. Og så skal du helst spare hele eller dele af det, du sparer i rente, op, så du er rustet til at klare eventuelle rentestigninger og øgede udgifter fremover.

Mange låntagere tænker, at de altid kan omlægge deres variabelt forrentede lån til et fastforrentet, hvis rente stiger. Det er muligt, med det koster dig dyrt i omkostninger til omlægning, og timingen kan vise sig er være dårlig. Derfor er det klogest, at du gør dig klart fra begyndelsen, om du er bedst tjent med fast eller variabel rente og holde fast i den beslutning.

Bliver din økonomi bedre undervejs, kan det være en fordel at skifte til variabel rente. Men husk, at det er styrken af din privatøkonomi, der skal være afgørende for dit valg mellem fast eller variabel rente – ikke dit gæt på om renten stiger eller falder fremover.

Vælg det bedste realkreditlån

Investeringsrisiko

Når det gælder din opsparing, får du ikke rente af dine penge på indskud i de etablerede banker. Ønsker du meget lav risiko, får du negativ rente, når du investerer i stats- og realkreditobligationer. Det lokker dig nemt til at tage en højere risiko for at få bare en smule afkast af din opsparing i frie midler eller pension.

For at opnå en forventning om et positivt afkast efter skat og inflation på langt sigt, er du nødt til at investere i aktiver med større risiko som eksempelvis aktier, fast ejendom eller usikre virksomhedsobligationer.

Dit ønske om et attraktivt langsigtet afkast tvinger dig til at øge din risiko. Det er som sagt ikke nødvendigvis forkert, så længe du investerer bevidst og besindigt. Du bør tage hensyn til din lyst til risiko, likviditet og investeringshorisont og investere med størst mulig spredning. Også her er det styrken af din privatøkonomi, der er afgørende for, om du skal bevæge dig ud af risikokurven i håb om at få et fornuftigt positivt afkast på lang sigt.

Vælg den rette risiko på dine investeringer

Risikofrie valg giver tab

Konklusionen er, at den lave rente lokker og reelt tvinger dig til at øge risikoen i din privatøkonomi. Alternativet er at fravælge risiko ved at vælge fastforrentede lån og at placere opsparing i frie midler og pension med meget lavt afkast – men det betyder, at du udhuler din formue – du bliver altså fattigere dag for dag.

Så pas på, din jagt på selv et lille positivt afkast efter inflation og skat lokker dig til at tage højere risiko på dine lån og investeringer. Det er ikke nødvendigvis ufornuftigt at øge din risiko, men det kræver, at din privatøkonomi er stærk nok til at modstå eventuelle negative konsekvenser, så du ikke bliver endnu fattigere.

Sådan styrer du risikoen i din økonomi

Relaterede Nyheder