fbpx
Utilfredshed med investeringsrådgivning i banker

Utilfredshed med investeringsrådgivning i banker

Det er måske ikke overraskende, at der er utilfredshed med investeringsrådgivning i banker efter de senere års massive kritiske opmærksomhed, de har fået .

Vi bad i sidste uge læserne om, at deltage i en undersøgelse om investeringsrådgivning. Vi takker for de mere end 500 besvarelser.

Hele 42 % angiver, at de ikke bruger investeringsrådgiver og må formodes selv at tage beslutninger om investering ud fra egen viden og offentlig tilgængelig information.

Over halvdelen af svarerne har fået investeringsråd i banken, mens godt 15 % har brugt uafhængig rådgiver. Kun 8 % angiver, at de har fået investeringsrådgivning i deres pensionskasse.

Knap 12 % benyttede svarkategorien ”Andet.” Af disse tilkendegiver hovedparten, at de benytter diverse medier, radio og nyhedsbreve med mere. Enkelte svarede, at de benytter investeringssites som Nordnet eller Dansk Aktionærforening.

Tilfredshed med investeringsrådgivning

2014-02-13 diagram

Vi bad deltagerne angive, hvor tilfredse de er med rådgivningen på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var højest. Her var mindst tilfredshed med rådgivningen fra banker og pensionsselskaber, mens tilfredsheden med uvildige rådgivere var markant højere.

Det er bemærkelsesværdigt, at der var størst tilfredshed i kategorien ”Andet.” Kategorien dækker hovedsagelig svarere, der selv tager beslutninger om investeringer ud fra tilgængelig viden.

Et fuldstændig tilsvarende billede tegner sig i svarene på spørgsmålet om forholdet mellem pris og kvalitet.

Banker scorer lavest

Det er måske ikke overraskende, at bankerne scorer lavest på tilfredshedsbarometeret efter den massive kritiske opmærksomhed, de har fået de senere år.

Bankerne scorer som den eneste kategori under 3. Faktisk er mere end 35 % af dem, der har modtaget investeringsrådgivning i banken enten utilfredse eller meget utilfredse med den rådgivning, de har fået. Det tilsvarende tal for uafhængige rådgiver er mindre en 5 %.

Bankerne tjener milliarder på investeringsforeninger

Tilfredshed blandt selvkørende investorer

Tallene siger ikke noget om, hvad den store tilfredshed skyldes blandt de besvarelser, der ikke benytter rådgiver i forbindelse med investering. Der synes umiddelbart at være to muligheder: Enten har de været meget dygtige til at investere, eller også er de ikke i stand til at vurdere resultatet af deres investeringer.

Formodentlig indeholder gruppen eksempler på begge dele.

Læs om uafhængig investeringsrådgivning

Relaterede Nyheder