Genvej til tidlig pension

Genvej til tidlig pension

Kan du gå tidligt på pension? Se 3 ting, der kan give dig en genvej til tidlig pension. Sådan planlægger du tidlig pension.

Drømmer du om at gå ned i tid eller at gå tidligere på pension inden din pensionsalder? Det er faktisk muligt, hvis du planlægger det i god tid og indretter dig lidt smart.

3 ting kan give dig til tidlig pension

Det afhænger naturligvis også af dine individuelle forhold, men har du disse 3 elementer i din økonomi, har du gode muligheder for at realisere dine planer om tidlig pension.

  1. Fast ejendom med lav/moderat gæld
  2. Fornuftig pensionsopsparing
  3. Langsigtet opsparing i værdipapirer

Vi har i samarbejde med Jyllands-Posten regnet på et konkret eksempel, bragt i JP Erhverv, Penge søndag d. 31. oktober 2020.

Sådan kan en almindelig familie gå 10 år tidligere på pension (kræver abonnement)

Sådan kan I gå tidligere på pension

I kan som almindeligt lønmodtagerægtepar, kan planlægge tidlig pensionering efter 10 år uden at reducere jeres levestandard.

Forudsætninger 2020:

  • Ægtepar: 50 og 53 år
  • Årlig indkomst for begge: 400.000 kr.
  • Faste og løbende udgifter på ca. 413.000 kr. årligt
  • Hus til 4 mio. kr. belånt op til 32 % af ejendomsværdien
  • Begge indbetaler 73.100 kr. årligt på pension, primært rateopsparing

Omlæg realkreditlån i huset til et afdragsfrit 30-årigt F5-lån og forhøj det til 60 % af låneværdien. Af forsigtighedshensyn regnes der med en rente på 1 % i planlægningsperioden. Inflationen forsættes at være 2 % årligt. Alle pensionsordninger kan udbetales fra 60 år.

Den løbende opsparing plus låneprovenuet placeres langsigtet i porteføljer med 25 % virksomhedsobligationer og 75 % aktier. Aktieinvesteringerne sker i investeringsfonde med lave omkostninger ud fra en køb- og holdstrategi. Investeringsafkast på 5 % pa. i gennemsnit før skat og inflationen over en investeringshorisont på mindst 7 år.

Efter 10 år kan du og din ægtefælle opsige jobbet og begynde udbetaling af jeres pensionsordninger. Formuen i aktier, obligationer og kontanter er efter 10 års opsparing og afkast vokset til 3,5 mio. kr. Herefter kan I leve de næste 30 år af det løbende afkast og et vist frasalg uden at løbe tør for penge.

Få råd til tidlig pension

Relaterede Nyheder