Lav en plan om tidlig pension

Lav en plan om tidlig pension

Drømmer du om at tidlig pension længe inden folkepensionen? Lav en plan for en opsparing, der står mål med dit fremtidige forbrug.

Drømmen om tidlig pension

Kan du pensionere dig selv tidligere ved at spare ekstra op? Det nemme svar på dette spørgsmål er: ja, det kan du! Et bedre spørgsmål er, hvor meget skal du spare op for at gå på tidlig pension?

Du kan nemlig ikke gøre beslutningen om, når du først er gået på pension, så du skal være helt sikker på, at det kan lade sig gøre på en ordentlig måde. For at det kan lade sig gøre, kræver det 3 ting, der alle stiller krav til din indkomst, dit forbrug og din formue.

3 dele til en plan om tidlig pension

  1. Overblik over din løbende opsparing, dit forbrug og indkomst frem til dit ønskede pensionstidspunkt
  2. Planlægning af dit formueafkast, spredning af risiko og skat
  3. Reserver til perioder med lavkonjunktur, uheldige hændelser og til et langt liv efter pensionering

Opsparing forbrug og indkomst

Det handler om at udskyde dit forbrug. Din opsparing består derfor, til at starte med, næsten udelukkende af udskudt forbrug. På længere sigt betyder renters rente af din opsparing mere og mere, og efter 30 år udgør renters rente 2-3 gange det udskudte forbrug.

Opsparingen er dét, der er tilbage af din indkomst, når skat, faste omkostninger og dit øvrige forbrug er betalt. Det kan du styre ret præcist, hvis du ønsker det.

Jo mere præcist du styrer din opsparing, jo tidligere kan du pensionere dig selv. Med en præcis opsparingsplan over mere end 10 år kan du frigøre dig fra presset om at være nødt til tjene penge.

Formueafkast

Du bør overveje tidligt at spare op i fast ejendom, fordi skatten af afkast er lav. Derudover vil pensionsordningerne aldersopsparing, ratepension og livrente kunne give dig sikkerhed for indtægter sent i livet.

Tidlig pension kræver dog ofte derudover en opsparing i frie midler, fordi det giver stor fleksibilitet i din privatøkonomi.

Renters rente er vigtig at se på i den sammenhæng, og lige nu er gæld også vigtig, fordi renten på realkreditlån er så lav. Med den rigtige risiko (lav, middel eller høj) og spredning af risikoen så kan du skabe et fornuftigt afkast på din formue. Her er det vigtigt at begrænse omkostningerne mest muligt.

Desuden er det vigtigt at udnytte de skattemæssige fordele ved eksempelvis fast ejendom og pensionsordninger. Endelige er det vigtigt at optimere samspillet mellem offentlig og privat pension samt formue.

4 råd til en bedre pensionsopsparing

Reserver

Du skal sørge for at have reserver nok i hele planlægningsperioden. Det betyder, at du måske skal spare lidt mere op, end beregnet til at begynde med, til gengæld stiger sikkerheden i planen. Du tilpasser din plan undervejs, og jo ældre du er, desto færre reserver behøver du. Derfor falder dit behov for opsparing sandsynligvis med tiden.

Der kan dog komme perioder med faldende indkomster eller lavkonjunkturer i verdensøkonomien, hvor det er svært at få afkast af formuen. Det er disse perioder værdien af reserver viser sig.

Din opsparingsplan skal afspejle, hvor gammel du forventer at blive. Jo længere du regner med at leve, desto mere opsparing har du jo brug for. Derfor bør dine planer for tidlig pension også tage højde for din forventede levealder.

Genvej til tidlig pension

Relaterede Nyheder