fbpx

Regn med lavere afkast af pensioner

Ved nytår sænkede pensionsselskaberne prognoserne for afkastet af dine pensioner. Hvorfor gjorde de det, og hvad betyder det for din pensionsopsparing?

Afkast af pensioner under pres

Hvis du vil vide, hvor mange penge, du har at leve for som pensionist, skal du se på en fremskrivning af dine pensioner. En pensionsfremskrivning tager højde for reelle afkastvilkår på finansmarkederne, inflation og de generelle omkostninger ved at spare op.

De seneste 15-20 år er afkastet faldet for investeringer i sikre obligationer. Faldet er så stort, at du ikke længere kan være sikker på at få et positivt realafkast af en risikofri investering. Her taler vi almindeligvis om danske statsobligationer med en løbetid på 5 til 10 år.

Lavt afkast eller høj risiko?

De seneste år har renten været så lav, at afkastet efter inflation på disse obligationer har været negativt. Det har betydning for dine pensioner – især hvis du har livrenter, som det ofte er med arbejdsmarkedspensioner, eller hvis dine pensioner snart er færdigudbetalte.

Renten på statsobligationer med en løbetid på 5 til 10 år er i dag mindre end 0,5 %. Med en inflation på cirka 1,5 %, mister du 1 % i købekraft om året på dine pensioner, hvis du kun har risikofrie investeringer. Mange opsparere må se i øjnene, at de er nødt til at øge risikoen for at undgå, at værdien af pensionsopsparing bliver udhulet.

Men hæver du risikoen med flere aktier eller obligationer med højere risiko giver det dig også flere år med tab som i 2018, hvor aktierne gav et negativt afkast. Det er lidt som at vælge mellem pest eller kolera.

Tilpas din pensionsopsparing til lav rente

Nye prognoser for afkast af pensioner

Pensionsrådet med Jesper Rangvid i spidsen har givet nye anbefalinger til, hvordan vi fremover skal se på det forventede afkast i prognoserne. Pensionsselskaberne har benyttet lejligheden til at indføre nye grundlag for, hvordan de fremskriver pensioner. Undersøg, hvordan de nye grundlag påvirker dine pensioner på www.pensionsinfo.dk.

Fremover tager prognoserne udgangspunkt i et afkast på 1,5 % efter inflation, omkostninger og skat. Eksempelvis har JØP, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse beregnet, at det betyder et fald i udbetalingerne på cirka 9-10 %. Heraf skyldes 7 %-point nye forventninger til afkast, mens resten skyldes, at vi i gennemsnit lever længere, skriver DJØF-bladet til medlemmerne.

Tjek dine pensionsudbetalinger

Hvad betyder alt dette for dig? … Du er ikke blevet fattigere, for du har stadig det samme beløb på din konto, men du kan ikke regne med det samme afkast af din opsparing fremover.

Derfor skal du spare mere op, hvis du vil fastholde din forventede indkomst som pensionist. Du skal med andre ord bruge mindre nu, for at have det samme i pensionstilværelsen, som du hidtil har regnet med.

Det betyder mest, hvis du er ung og har lang tid til pensionen og mindre for de ældre generationer.  Er du allerede pensionist, har det kun lille betydning for dig. Er du ung, skal du tage højde for det i din planlægning.

Uanset hvad bør du tjekke, hvordan de nye fremskrivninger påvirker din pension.

Hvor meget skal du spare op til pension?

Relaterede Nyheder