fbpx

De 3 største uretfærdigheder i pensionssystemet

Det danske pensionssystem har spillet fallit. Der er ikke længere et rimeligt forhold mellem, hvad du indbetaler til pension og dét, du får udbetalt. Systemet er på mange områder direkte uretfærdigt!

Efter årtiers reparationer af vores pensionssystem, har vi skabt et misfoster, der belønner dem, der har meget, og straffer dem, der har lidt. Skal du for alvor have noget ud af det nuværende pensionssystem, så skal du have en høj indkomst.

Det har aldrig været hensigten, at vores pensionssystem skal være så uretfærdigt, som det er nu.

Pensionssystem med tre niveauer

Næsten alle er enige i, at vi skal have en folkepension for at sikre alle pensionister et økonomisk minimumsgrundlag. Mange synes, det er en god idé med nogle tvungne arbejdsmarkedspensioner (ATP og overenskomstbestemte pensioner). Og de fleste overvejer på et tidspunkt at få en individuel ordning ud over dette.

Vi har altså et pensionssystem med tre niveauer, folkepension, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner. Det er ikke et problem i sig selv – problemerne opstår i samspillet mellem de tre niveauer.

Modregning i offentlige pensioner

Er du ikke højtlønnet (og betaler topskat), så taber du på en tvungen arbejdsmarkedspension, fordi du bliver modregnet i dine offentlige pensioner, når du har sparet op igennem et stykke tid. Her er systemet ikke skruet godt nok sammen.

Det skal kunne betale sig at spare op til din pension – uanset om du betaler topskat eller ej. Men sådan er systemet ikke. Det er decideret uretfærdigt, at flertallet af lønmodtagerne tvinges med i ordninger, som giver dem tab!

Manglende regulering af tilsagnsordninger

En anden uretfærdighed er den forholdsmæssige store fordel der ligger i at have en tilsagnsordning (eksempelvis en tjenestemandspension) frem for en ordning hvor du selv skal indbetale. Tilsagnsordninger er blevet guldrandede papirer, fordi renten i samfundet er faldet betydeligt over de sidste 10-15 år.

Det er der helt urimeligt, at disse ordninger ikke blevet reguleret tilstrækkeligt. Faktisk er tilsagnsordninger i dag cirka dobbelt så gode, som de var i 2000, hvis man sammenligner med en almindelig pensionsordning (livsvarig livrente).

Vi trænger til et nyt pensionssystem

Der er altså mindst 3 store uretfærdigheder, der skal rettes op på i en kommende pensionsreform:

  1. fradrag for indbetaling til pension skal gøres ens uanset indkomstniveau
  2. modregninger i folkepensionens pensionstillæg skal ikke ødelægge opsparingslysten
  3. tilsagnsordninger skal følge udviklingen i den risikofri rente, så det ikke er nemmere at få en god pension med en tilsagnsordning end med en almindelig opsparingsform.

Det bliver ikke nogen nem opgave at tænke nye løsninger, der løser disse problemer. Især fordi dem, der skal skabe fremtidens pensionssystem, er dem, der har størst gavn af det nuværende system.

Det bedste ville måske være at starte helt forfra, når pensionssystemet skal gentænkes.

Sparer du rigtigt op til pension?

  • Sparer du for lidt eller for meget op?
  • Er omkostningerne på din opsparing alt for høje?

Få mere ud af din pensionsopsparing med uafhængig pensionsrådgivning

Relaterede Nyheder