fbpx
Giv en skattefri million til dine børn

Giv en skattefri million til dine børn

Ugens FiF. Du kan give stor skattefri gave til børnene ved at sælge ejerboligen til dem efter reglerne om familiehandler. Men skynd dig, inden den nye ejendomsvurdering kommer til dig.

Flere overdrager med familiehandler

Markant flere vælger at sælge forældrekøbslejligheder og sommerhuse til deres børn efter reglerne om familiehandler af ejerboliger. Det skyldes til dels muligheden for at overdrage fast ejendom til en pris 15 % under ejendomsvurderingen.

En anden og måske væsentligere grund kan være, at systemet for ejendomsvurderinger er sat på pause, indtil et nyt system er klar. Dermed er ejendomsvurderingerne mange steder i landet kommet til at ligge væsentligt under markedspriserne.

Det giver mulighed for indenfor lovens rammer at sælge en ejerlejlighed, sommerhus eller anden fast ejendom til priser betydeligt under markedsprisen – medmindre der efter SKAT’s opfattelse foreligger særlige omstændigheder. Differencen mellem salgspris og markedspris er i realiteten en skattefri gave eller et afgiftsfrit arveforskud.

Sidste chance for skattefri gave til forældre og børn

Nye regler og ejendomsvurderinger

Værdien af denne gave eller arv ser dog ud til at blive væsentligt begrænset, når det nye ejendomsvurderingssystem bliver taget i brug. Det forventes nemlig at vurderingerne kommer bedre i overensstemmelse med markedspriserne.

Til gengæld ventes det, at reglerne for familiehandler ændres, så det bliver muligt at sælge 20 % under vurderingen frem for de 15 %, der gælder i dag.

Dermed bliver muligheden for at give gave eller arveforskud ved familieoverdragelse af fast ejendom væsentligt begrænset.

Forskellen kan illustreres med et regneeksempel på overdragelse af en forældrekøbsejerlejlighed med en markedsværdi på 3 mio. kr.

 Gældende regler og ejednomsvurderingNye regler og ejendomsvurdering
Markedsværdi3.000.000 kr3.000.000 kr.
Ejendomsvurdering1.500.000 kr.3.000.000 kr.
Overdragelsespris1.500.000 – 15 % = 1.275.000 kr.3.000.000 – 20 % = 2.400.000 kr.
Skattefri gave eller arveforskud1.725.000 kr.600.000 kr.

Efter de gældende regler og ejendomsvurderinger er det muligt at give en skattefri gave på 1.725.000 kr. Efter de nye regler og det nye vurderingssystem kan der gives en skattefri gave på 600.000 ved overdragelse af lejligheden.

Det er altså muligt at give mere end 1 mio. kr. ekstra i gave ved at overdrage lejligheden inden de nye regler og vurderinger træder i kraft.

Familieoverdragelse af fast ejendom

Relaterede Nyheder