fbpx

Indefrysning af ejendomsskat er for alle pensionister

Ugens FiF. Indefrysning af ejendomsskat er for alle pensionister med ejerbolig. Uanset om du har en trængt økonomi eller overskud i økonomien.

Hjælp til trængte pensionister og spekulativ mulighed

Indefrysning af ejendomsskat er en god mulighed for pensionister med små pensioner. Især hvis du ikke kan optage et realkreditlån, eller hvis du ellers bliver presset til at sælge din bolig eller dit sommerhus.

Men renteudgiften for indefrysningslånet er så lav, at du bør overveje at indefryse din ejendomsskat, uanset hvor store dine pensioner er. I 2023 er renteudgiften for indefrysning af ejendomsskat 1,53 % og den vil formentlig blive højere i 2024.

Selv om du som pensionist har overskud i økonomien, kan du have en fordel af have indefrosset din ejendomsskat, da du kan placere beløbet med et forventet afkast over 1,53 %.

Få flere artikler som denne

Kan du lide denne artikel? Få vores gratis nyhedsbrev, FinansNYT. Hold dig orienteret om privatøkonomi, og få gode råd til at indrettet dig bedst muligt.

Sådan søger du indefrysning af ejendomsskat

Du kan få indefrysningslån til din helårsbolig, ejerlejlighed og fritidsbolig, men kun til en ejendom pr. person. Lånet tilbydes af den kommune, hvor ejendommen ligger. Hvis du vil indefryse ejendomsskat for sommerhuset, skal du altså søge den kommune, sommerhuset ligger i.

Her kan du søge om fra- og tilmelding til indefrysning
Via din forskudsopgørelse. I afsnittet “Forventet økonomi” vælg din ejendom under feltet “Eksisterende ejendomme og grunde” og vælg mellem indefrysning af stigninger og indefrysning af ejendomsværdiskat nederst i boksen.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv. (borger.dk for kommuner med selvbetjeningsløsning).
Framelding af indefrosset grundskyld (borger.dk) (for 2023 og tidligere).

Der er en lille finte, hvor et pensionistægtepar, der både har en ejerbolig og et sommerhus, og hvor de hver for sig ejer hver sin ejendom 100 %. I det tilfælde kan der indefryses ejendomsskat i begge boliger, da indefrysningen følger personen.

For at du kan få indefrosset din ejendomsskat, skal der være friværdi i huset inden for den seneste offentlige ejendomsvurdering. Der udsendes nye og forventlige højere ejendomsvurderinger på alle ejendomme fra 1. juli i år.

Lånebeløb for hvert år forrentes med en årlig rente, der svarer til gennemsnittet af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de foregående 12 måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Du kan ikke trække renten fra på selvangivelsen. Der ydes dog et nedslag i renter påløbet efter 1. januar 2011. Fra 2020 og frem udgør nedslaget 25 %.

Indefrys ejendomsskatten og hjælp dine arvinger

Relaterede Nyheder