fbpx
Hvad koster den grønne omstilling dig?

Hvad koster den grønne omstilling dig?

Den grønne omstilling kommer, men hvad betyder det for din økonomi. Hvilke dele af din økonomi bliver påvirket, og hvad koster den grønne omstilling dig?

Grøn omstilling påvirker din økonomi

For at nå målet om at sænke den danske udledning af CO2 med 70 % i 2030, skal de fleste af os ændre vaner og livsstil. Det vil kræve store investeringer og give ekstra omkostninger, når pengene skal forrentes og betales tilbage.

Særligt på 3 områder bliver stillet nye krav til husholdninger og virksomheder de kommende 5-7 år. Vi må regne med, at stigende omkostninger for virksomhederne vil føre til stigende priser for forbrugerne – i hvert fald på kort sigt. På længere sigt vil konkurrencen trække i retning af faldende priser. Eksempelvis vil en CO2-afgift på fødevarer (eller landbruget) føre til prisstigninger.

Men langt de fleste reguleringer vil komme fra udmøntningen af EU’s klimalov Fit for 55. Det gælder eksempelvis reglerne om handel med CO2-kvoter, der har været med til at nedbringe CO2-udledningen i EU-landene med 41 %.

Tid til grønne investeringer – Finanshuset Fredensborg

3 udfordringer til din økonomi

Der er særligt 3 områder, hvor den grønne omstilling udfordrer din økonomi: dagligvarer, transport og bolig.

1. Fødevarer/dagligvarer

  • Forvent, at du skal sænke dit forbrug og smide mindre ud. Nogle typer dagligvarer vil stige meget i pris – eksempelvis kød og andre varegrupper, hvor produktionen belaster miljø og klima meget.

2. Transport

  • Persontransport skal elektrificeres.
  • Offentlig transport skal være et alternativ.

3. Bolig og fritidshus

  • Varmekilden skal være CO2-rigtig – dvs. olie- eller gasfyret skal skrottes.
  • Energieffektiviteten skal forbedres.
  • Sortering af affald skal optimeres.

Spørgsmålet er, hvor store investeringer det kræver, og hvordan den grønne omstilling vil påvirke dit budget? Det bør alle familier overveje lige nu. I det følgende vil jeg beskrive en række konsekvenser for 3 almindelige danske familier. Du kan få en fornemmelse af din egen situation ved at sammenligne med dem, men lav også din egen beregning med dine tal.

3 grønne sommerfif til din økonomi – Finanshuset Fredensborg

Børnefamilie i byen

Familie med hjemmeboende børn, ejerbolig i en storby, 2 biler og et sommerhus.

Regn med, at i 2030 er dine udgifter til husholdning (dagligvarer) forøget med 10-20 % på grund af nye krav til producenter, hvis ikke du sænker forbruget. En almindelig dansk familie med 2 børn bruger 8-12.000 kr. om måneden til husholdningsudgifter. Ved at udnytte fødevarerne bedre og mindske madspild, kan du halvere den forventede stigning i omkostninger. Dermed vil øgede omkostninger til husholdning fra grøn omstilling koste familien mellem 400 og 1.200 kr. om måneden (beløb anslået ud fra Finanshusets erfaring med budgetter for børnefamilier)

Dertil kommer investeringer i at omlægge persontransporten. I 2030 skal (fordi fossilbrændsel vil være for dyrt) familien have investeret i 2 el-biler, men de fleste vælger sandsynligvis at nøjes med 1 i stedet for 2 biler. Det kan betyde, at mange vælger at bo nærmere på deres arbejdsplads, så de kan cykle eller tage offentlig transport. Øget elektrificering vil betyde at udgifter til EL vil lægge beslag på en større del af budgettet, og at følsomheden overfor udsving i elprisen vil stige. Den usikkerhed skal afdækkes med større reserver i privatøkonomien

Denne del af den grønne omstilling medfører investeringer i ny bil og eventuelt et billån. Delebiler bliver en attraktiv mulighed for de fleste. Mange vil vælge mindre biler, men samlet set kan denne omstilling koste en dansk familie 2-3.000 kr. om måneden (ud fra nuværende renteniveau). Men også her kan du sænke forbruget for at tilpasse dine omkostninger ved eksempelvis at vælge at have 1 i stedet for 2 biler.

Mange skal skifte varmekilde i boligen og sommerhuset fra fossil energi til eksempelvis varmepumpe eller fjernvarme. Det er ikke billigt, og de fleste bliver nødt til at optage lån til det. Herudover må vi forvente ekstra omkostninger til investeringer i nye hårde hvidevarer, elektronik med lavt energiforbrug mv. og forventede nye former for affaldssorteringssystemer.

For en almindelig bolig vil den grønne omstilling koste omkring 200-500.000 kr. (anslået ud fra en standardfamilie i København) over de kommende 5-7 år. Omstilling af sommerhuset kan nok klares med en varmepumpe, og omkostningerne bliver her en del lavere.

Par på landet

Familie uden børn, ejerbolig på landet, langt til arbejde, 2 biler.

Overvejelserne er de samme som i børnefamilien, men dagligvareforbruget er mindre, og følsomheden på udgifterne til persontransport er betydelig større. Hvis du kører langt, er omkostningerne også større – betydelig større. Dertil kommer, at det sandsynligvis ikke er muligt at gå fra 2 biler til 1, og offentlig transport er ikke en mulighed. Til gengæld ser det ud til, at der er en særligt politisk interesse for at hjælpe netop denne gruppe med befordringsfradrag, hvis de vælger elbil.

Med hensyn til at skifte varmekilde i boligen som investering vil det i nogle dele af landet ikke være interessant. Investeringen vil ikke øge boligens værdi, eller investeringen kan ikke betale sig tilbage i form af stigende pris på boligen over tid. Trods det skal der investeres – i det mindste inden boligen kan sælges.

Omkostningen på husholdningen vil her være forøget med omkring 200-500 kr. om måneden. Investeringerne vil anslået udgøre kr. 100-200.000 kr. for en gennemsnitlig bolig til skift af varmekilde.

Grønne investeringer – Finanshuset Fredensborg

Pensionister

Familie på pension, lejebolig eller ejerbolig, 1 bil.

Som pensionist må du betale øgede udgifter til dagligvarer ved at trække på din formue. Du dækker sandsynligvis allerede en del af eller hele dit forbrug med nedsparing. Større nedsparing vil svække renters rente-effekten hurtigere. Derfor må du, i en familie på pension, fokusere mere på at reducere udgifter end andre. Alle skal naturligvis have balance i økonomien, men i en husstand, der er baseret på pensioner, vil overforbrug og økonomisk ubalance betyde, at det bliver nødvendigt at sælge aktiver og bolig før end ønskeligt.

Som pensionist har du sandsynligvis ikke mulighed for at øge din indkomst ved arbejde eller andet.

Vi har de seneste år set stigende huslejer i lejeboliger, og de vil stige hurtigere, når bygningerne skal renoveres som del af den grønne omstilling.

Ligesom børnefamilier må familier med pensionister også forvente at skulle finde nogle tusind kroner om måneden og nogle hundredetusinde kroner til investeringer i energieffektive løsninger de kommende 5-7 år.

Dyrt at undlade grøn omstilling

Det gælder generelt for alle familier, at det vil være en dårlig økonomisk beslutning at undlade at investere i grønne løsninger. Det er simpelthen dyrere at lade være. Fossil energi og CO2-udledning bliver meget dyrt for husholdningen, så vi må regne med, at alt forbrug bliver reguleret og begrænset de kommende år.

Derfor bør alle øge reserverne i deres privatøkonomi.

Relaterede Nyheder